Patronat

L'òrgan de govern de la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és el patronat que està constituït per tres representants de la Generalitat de Catalunya, un de l'Ajuntament de Barcelona i un altre del Capítol de la Catedral. La seva composició és la següent:
 

President

Manel Balcells i Díaz
(patró designat per la Generalitat de Catalunya)

 

Vicepresidenta

Marta Chandre Jofrè

                 (patrona designada per la Generalitat de Catalunya)

 

Vocals

Davide Malmusi
(patró designat per l’Ajuntament de Barcelona)

Xavier Rodríguez Guasch
(patró designat per la Generalitat de Catalunya)

Josep Mª Forcada Casanovas
(patró designat pel Capítol de la S.E. Catedral Basílica de Barcelona)

 

Secretari (no patró)

Joaquim Jornet i Porta