Activitat Assistencial 2017

Activitat assistencial relacionada amb oncologia radioteràpica

Dosimetria física

Controls de qualitat de l’equipament del servei d’Oncologia Radioteràpica.

Nº Controls de les unitats d’irradiació externa:
●  Equip RT superficial: 4 (trimestrals).
●  3 acceleradors lineals:  mensuals: 30;  diàries: 250  (Clinac 1),  238  (Clinac 2),  229 (Clinac 3).


Dosimetria clínica

Nº TC* per planificació  RT externa: 2074 (3D:1972, 4D:54, PET-TC: 50)
Nº dosimetries dels pacients tractats amb RT externa:

 • Alta energia: 1847 (1132 càlcul en 3D + 355 IMRT + 269 VMAT:+ 91 e-).
 • 60 SBRT; Tècnica Irradiació corporal total: 16.
 •  Teràpia Superficial: 151.

Nº verificacions dosimètriques pre-tractament: 624.
Nº verificacions Unitats de Monitor (temps irradiació): 1239.
Nº dosimetries “in vivo” (pacients) avaluades: 1239.

Braquiteràpia de pròstata:

 •  Nº implants permanents: -
 • Nº  de TC per Braquiteràpia: -

 

Relacionada amb radiodiagnòstic i radiologia intervencionista

Controls de qualitat dels equips i dels sistemes d’imatge de RX de l’HSCSP.
Nº Controls de qualitat dels equips de raigs X (inclou estat de referència inicial i/o control
anual): 69.
 

 • Equips TC: 6 + 7 (RT)+ 1 (MN)
 • Equips Convencionals: 11 +4 (CIS Cotxeres) + 4 (CUAP Gràcia)
 • Equips Portàtils: 11
 • Equips Telecomandaments: 0
 • Equips Arcs Quirúrgics:  10
 • Equips Intervencionisme: 7
 • Equips Densitòmetres:  2
 • Equips Mamògrafs: 4
 • Equips Ortopantomògrafs: 1 (CIS Cotxeres,CC)
 • Equips Dentals: 2  (CIS Cotxeres,CC)

Nº Controls dels equips on s’ha fet verificació de dosi impartida a pacients: 29 + 4 (CC) + 1 (CG).
Nº Controls dels Sistemes d'Imatge Digital:15+3 (CC) + 2 (CG).
Nº Controls de qualitat monitors de raigs X: 594.
Nº Estimació dosi a pacient: 24

Nº Estimació dosi embarassada: 1


Activitat relacionada amb Medicina Nuclear

Controls de qualitat de l’equipament del Servei de Medicina Nuclear.

Nº Controls de qualitat dels equips :
● Activímetre: 45.
● Detector de tiroides: 16.
● Gammacàmares SPECT/TC: 111.
● Sondes intraoperatòries: 51.
● Gammacàmara sentinella: 0.
● PET/TC: 63.
Nº Estimació dosi a pacient: 6
Nº Estimació dosi embarassada: 5.
Nº dosimetries pacients tractats amb I-131: 25.
Nº pacients tractats amb Y-90: 3

 

Activitat de radioprotecció

Tasques generals a totes les instal·lacions de radiacions ionitzants
Elaboració de la documentació necessària per a la tramitació de permisos, informes,
autoritzacions i/o modificacions de:
● Instal·lacions radioactives (IR) -Oncologia Radioteràpica, Medicina Nuclear, Laboratoris
assistencials i Laboratoris d’investigació: 2.
● Instal·lacions equips de raigs X: -

Vigilància d’àrees i mesures dels nivells de radiació:

 • IR (nº zones): 5 RT + 15 MN + 5 LI.
 • Equips RX: 19 + 5 (CIS Cotxeres) + 1 (CUAP Gràcia).


Vigilància radiològica individual del personal i gestió dels historials dosimètrics (nº persones):
373 (corresponen a 443 dosímetres).

Gestió i tramitació de:
● Llicències del personal d'instal·lacions radioactives (117 persones): tramitacions 43.
● Acreditacions del personal de raigs X (167 persones): tramitacions 3

Verificació dels detectors de radiació/contaminació (IR): 18.Funcions específiques de les instal·lacions radioactives

Recepció i assistència a les inspeccions de les instal·lacions i tramitació de les actes: 6.
Gestió i retirada dels residus radioactius: 1.
Controls hermeticitat fonts encapsulades: 3MN + 2 RT.

 

Les tasques de Radioprotecció són imprescindibles per a la posada en marxa i funcionament de l'activitat assistencial de cadascuna de les àrees.

Nota (*) TC planifiació amb contrast: 170

Ubicació i Contacte
Ubicació
Radiofísica i Radioprotecció
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C. Sant Quintí, 89
BLOC F, planta -2
08041 Barcelona

 

Contacte

Correu electrònic: Radiofisica_Radioproteccio@santpau.cat
Telèfon: 93 553 77 43
Fax: 93 553 77 44