Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015

 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 727
  % Ingressos urgents hospitalització 0 %
  EM Hospitalització convencional 12,2
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 0
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 1.064
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 1.063
    Programades amb ingrés 571
    Urgents amb ingrés 310
    Majors sense ingrés 182
    Intervencions menors  1
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 677
  Sessions hospital de dia 0
  BENCHMARKING
  RFE 0,81
Ubicació i contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A, planta 4, mòdul 1

Consultes Externes: Bloc A, planta 3, mòdul 5

Sales d’Hospitalització: B3 i C2.

 

Contacte

Servei de Cirurgia Cardíaca

Correu electrònic: Cir_Cardiaca@santpau.cat

Telèfon: 93 556 59 54

Fax: 93 556 56 03