Back

Evidence on PET/CT for staging: the European perspective

14/09/2014
Evidence on PET/CT for staging: the European perspective
Dr. Ignasi Carrió
Hangzhou (China). Key Invited Lecture at the 10th International Molecular Imaging Conference

Contacte
Ubicació

Servei de Medicina Nuclear:  
Bloc F -2

Contacte

Secretaria

Direcció correu: medicinanuclear@santpau.cat

Telèfon: 93 553 77 97