Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 804
  % Ingressos urgents hospitalització 62 %
  EM Hospitalització convencional 4,0
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 5.872
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 793
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 755
    Programades amb ingrés 478
    Urgents amb ingrés 40
    Majors sense ingrés 237
    Intervencions menors  38
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 29.027
  Sessions hospital de dia 618
  BENCHMARKING
  RFE 1,03