Informació de l'activitat
Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 
  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 40
  % Ingressos urgents hospitalització 81,6 %
  EM Hospitalització convencional 3,2
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 14
  % Urgències ingressades 0,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 0
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 0
    Programades amb ingrés 0
    Urgents amb ingrés 0
    Majors sense ingrés 0
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 11.910
  Sessions hospital de dia 6.148
  BENCHMARKING
  RFE 0.80
Contacte
Secretaria

Bloc A - Planta 4 - Mòdul 4

endocrinologia@santpau.cat

Tel. 93 556 56 61

Fax. 93 556 56 02

Consultes Externes
Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2
Hospital de Dia

Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2

Tel. 93 556 58 30