Estructura del Servei

El Servei està format per un cap de Servei, el Dr. Ignasi Carrió; sis metges adjunts, la Dra. Montserrat Estorch, el Dr. Albert Flotats, la Dra. Valle Camacho, el Dr. Joan Duch, el Dr. Alejandro Fernández i la Dra. Anna Domenech; així com dos metges residents; un radiofarmacèutic (Dra. Sandra Maymó); personal d’infermeria, auxiliar i administratiu.

Disposa a les seves dependències d’una radiofarmàcia i un laboratori de radioisòtops completament equipats, de quatre sales d’exploració amb tres gammacàmares SPECT-CT de dos capçals amb capacitat de fer imatges de cos sencer, i un tomògraf PET-CT, així com d’equip informàtic de processat d’imatges, d’equips de detecció externa, i de dues habitacions preparades per a tractaments amb radioisòtops per via metabòlica.

Les principals àrees assistencials del Servei estan coordinades per un facultatiu concret, així la Dra. Montserrat Estorch coordina endocrinologia i teràpia;  el Dr. Albert Flotats l’àrea cardiovascular; la Dra. Valle Camacho la neurologia i psiquiatria; el Dr. Joan Duch el gangli sentinella i la cirurgia radiodirigida; i els Drs. Alejandro Fernández i Anna Domènech la activitat d’oncologia i la PET. No obstant el Servei està organitzat de manera transversal, amb total comunicació i coresponsabilitat en la assistència i serveis que s’ofereixen, tal i com es veu en el següent gràfic:

 

 

Contacte
Ubicació

Servei de Medicina Nuclear:  
Bloc F -2

Contacte

Secretaria

Direcció correu: medicinanuclear@santpau.cat

Telèfon: 93 553 77 97