Ruta de navegació

Actualitat

null Implanta amb exit a Sant Pau un dispositiu per corregir la insuficiencia tricuspidea

Actualitat
21/09/2017
S'implanta amb èxit a Sant Pau un dispositiu per corregir la insuficiència tricuspidea

A començaments de setembre es va implantar amb èxit a l’Hospital de Sant Pau un clip en la vàlvula tricúspide per corregir la insuficiència tricuspidea. Aquesta intervenció, que va portar a terme l’equip de intervencionisme estructural de la Unitat d’Hemodinàmica, del Servei de Cardiologia, és el segon cop que es fa a Catalunya.

 

Es tracta de un dispositiu “Mitraclip” en forma de pinça que s’insereix en la vena femoral fins a arribar al cor i resulta ser la millor opció no invasiva per a disminuir el grau d’afectació de les vàlvules del cor i millorar el pronòstic en pacients amb insuficiència cardíaca.

Aquest procediment que substitueix la cirurgia a cor obert. Està indicat per aquells malalts que ja han estat intervinguts del cor per intentar no tenir que intervenir un segon cop amb el risc elevat que això suposa.