Ruta de navegació

Xerrades Alzheimer

Publicador de continguts

null El dr. Ferran Navarro, director del Servei de Microbiologia de Sant Pau, nomenat secretari del Comité Español del Antibiograma (COESANT)

Publicador de continguts
22/02/2024
El dr. Ferran Navarro, director del Servei de Microbiologia de Sant Pau, nomenat secretari del Comité Español del Antibiograma (COESANT)

L'objectiu del COESANT és promoure la utilització dels criteris del Comitè Europeu de l’Antibiograma en la pràctica clínica i col·laborar amb aquest comitè en el desenvolupament de futures normatives.

El COESANT organitza activitats de formació sobre l’aplicació dels punts de tall d’EUCAST i promou la realització d’estudis de sensibilitat i de l’ús racional dels antimicrobians. COESANT està format per un equip multidisciplinari en què s'inclouen representants de microbiologia clínica, malalties infeccioses, farmacologia clínica i institucions oficials. El finançament del COESANT va a càrrec de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), i pot comptar amb ajudes d'institucions públiques.

El nou comitè, amb la Dra. Nieves Larrosa com a presidenta i el Dr. Ferran Navarro com a secretari, recull l'estela dels seus predecessors i pretén continuar amb la tasca divulgadora i docent. L’objectiu és abordar una àmplia gamma de temàtiques que inclouen una mirada pràctica al dia a dia dels estudis de sensibilitat antibiòtica, estudis de sensibilitat en anaerobis i fongs, estudi de mecanismes de resistència, estudis PK/PD, taules de dosificacions pediàtriques i abordar el concepte One Health establint interaccions entre la microbiologia humana, l’animal i l’ambiental.

El Dr. Ferran Navarro és director del Servei de Microbiologia de Sant Pau des del 2019, per a més informació podeu consultar el web del Servei aquí.

HOSSPAU Menu

Educació per la Salut

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle