Ruta de navegació

Xerrades Alzheimer

Publicador de continguts

null La Fundació Privada Hospital de la Sant Creu i Sant Pau adjudica 12 ajuts més per a estades formatives a centres hospitalaris o de recerca

Publicador de continguts
22/05/2024
La Fundació Privada Hospital de la Sant Creu i Sant Pau adjudica 12 ajuts més per a estades formatives a centres hospitalaris o de recerca

El director gerent de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de conformitat amb el previst a les bases de la convocatòria, ha resolt la concessió dels ajuts econòmics per a estades formatives a hospitals o centres de recerca biomèdica de 2024. Aquests ajuts són dirigits a especialistes membres del cos facultatiu i tenen com a objectiu potenciar la incorporació de noves tecnologies, procediments i avenços assistencials a l’Hospital. Vols conèixer qui els ha aconseguit i per quins projectes?

 

Ángela Irabien Ortiz
Servei de Cirurgia Cardíaca
Import: 1.960 €
Estada de 30 a 45 dies a  Harefield Hospital, Londres, Regne Unit

L'objectiu d'aquesta estada és visitar un centre de gran volum de cirurgia de dispositius d'assistència ventricular, per aprendre els detalls i particularitats del procediment, ja que aquests dispositius permeten tractar els pacients amb malalties cardiovasculars, millorant-ne l'esperança i la qualitat de vida. El contingut d'aquesta estada consistirà en la incorporació com a observador a l'equip de cirurgia de dispositius d'assistència ventricular de l'Hospital de Harefiled, per veure en directe el màxim nombre de procediments i seguiment d'aquests pacients, aprendre els detalls des del punt de vista tècnic, amb la finalitat d’incorporar-ne les novetats a l’Hospital de Sant Pau.

 

Justyna Szafranska
Servei d’Anatomia Patològica

Import: 7.896 €
Estada de 90 dies al  Department of Pathology and Laboratory Medicine at the University of Miami Miller School of Medicine, Florida, EEUU

L'objectiu de l’estudi és analitzar retrospectivament i prospectiva les biòpsies i la mostra de resecció de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, per tal de millorar les habilitats de diagnòstic de les lesions displàsiques no convencionals, causades per aquesta, que s’associa a un major risc de desenvolupar displàsia o càncer colorectal. A l'Hospital de Sant Pau cada any es tracten i sotmeten a cribratge de les lesions displàsiques aproximadament 170 nous pacients diagnosticats de malaltia inflamatòria intestinal. Atès que és una patologia crònica, amb el seguiment endoscòpic estret, tots aquests pacients podrien beneficiar-se de la millora del diagnòstic de les lesions displàsiques no convencionals.

 

Juan Ángel Aibar
Servei de Neurocirurgia

Import: 15.000 €
Estada de 90 dies a Hospital Mount Sinai, Nova York, EEUU

Projecte destinat a aprendre tècniques de neuromodulació cerebral amb objectiu de millorar els resultats en malalties neurològiques, tals com el Parkinson, la distonia i el tremolor essencial, i psiquiàtriques com la depressió i el TOC i el dolor neuropàtic.

Es busca el perfeccionament de les tècniques d'estimulació cerebral profunda i la lesió mitjançant ultrasons o l’estudi de connectivitat cerebral, amb l’objectiu de millorar els resultats de la teràpia. La neuromodulació cerebral utilitzant l’estimulació cerebral profunda ha estat un dels eixos avantguardistes de Sant Pau, però cal actualitzar-lo contínuament, ja que el camp de la Neurociència avança molt ràpidament, amb el sorgiment de noves indicacions i de noves tecnologies. 

 

Albert Rafecas
Servei de Pneumologia i Al·lèrgia

Import: 1.334,20 €
Estada de 30 dies al Departament Multidisciplinari d'Oncologia i Innovacions Terapèutiques (Pôle Thorax – Hôpital Nord), de Marsella, França.

El projecte persegueix obtenir formació en la realització de diverses tècniques diagnòstiques i terapèutiques en les malalties pleurals, incloent-hi patologia oncològica, per tal de millorar i implementar progressivament aquests procediments a la unitat de pneumologia intervencionista de Sant Pau, oferint una millora significativa en el tractament de la patologia pleural. A més, aquesta experiència pretén afavorir la recerca, creant vincles investigadors amb un centre de referència europeu i internacional en patologia pleural.

 

Francisco Illana Cámara
Servei de Bioquímica

Import: 2.030 €
Estada de 30 dies a la Unidad de Epigenómica del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Santiago (IDIS), Santiago de Compostela, Espanya

L’estada es proposa com una oportunitat d'innovació en una àrea de molt alt interès en el camp de la medicina de precisió: el desenvolupament de tecnologies basades en la detecció d'ADN lliure circulant, que ha suposat un gran avenç en les possibilitats de tractament de molts pacients oncològics. En els últims anys, està creixent àmpliament l'interès pel desenvolupament de biomarcadors diagnòstics basats en alteracions epigenètiques. Les anàlisis epigenòmiques amb aquesta metodologia ens permetran avançar en la implementació de proves no invasives per a la detecció precoç i seguiment dels pacients amb càncer.

 

Alba Farrés Rubí
Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Import: 5.113,50 €
Estada de 90 dies a Agostino Gemelli University Policlinic, Roma, Itàlia.

El projecte pretén ampliar la formació quirúrgica en neoplàsies ginecològiques, explorant noves tècniques i vies d’abordatge, així com noves tecnologies emprades en un centre de referència. L’objectiu, a més, és aprendre dels aspectes organitzatius, assistencials i de recerca per aconseguir per a Sant Pau l'acreditació com a Centre ESGO (European Society of Gynecology Oncology).  Així mateix, es volen adquirir els coneixements en l’organització de cursos formatius d’un centre especialitzat en la capacitació pràctica-quirúrgica i aplicar-los en la posada en marxa del Centre d’Entrenament que té de Sant Pau com a projecte a curt termini. També es busca establir una col·laboració de recerca per al projecte “Marcadors Moleculars en Càncer d’Endometri”, que es duu a terme des del 2018, amb l’objectiu d’augmentar la potència dels nostres resultats.

 

María Verónica Nievas
Servei de Medicina Intensiva

Import: 5.950 €
Estada de 45 dies a Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nova York, EEUU

L’objectiu del projecte és aprendre i actualitzar els coneixements en la producció i el tractament de pacients hematològics amb immunoteràpia CAR-T, sent la producció de CAR-T19 part del desenvolupament més innovador de Sant Pau. La missió final és augmentar la supervivència dels pacients oncohematològics crítics, gràcies al diagnòstic precoç i a tractaments innovadors, més efectius i dirigits a la patologia de forma més específica. Amb aquesta estada es vol aprendre d’una institució que compta amb una unitat de cures intensives (UCI) especialitzada en la recuperació d’aquests pacients i la teràpia CAR-T, amb la intenció d’establir protocols d’actuació i millorar els procediments de la unitat de Sant Pau.

 

Mireia Sensarrich
Servei de Pediatria

Import: 1.550 €
Estada de 30 dies a les Urgències Pediàtriques de Cincinnati Children’s Hospital – Cincinnati, Ohio, EEUU.

L’objectiu de l’estada és adquirir la capacitació i formació en ecografia POCUS (Point Of Care Ultrasound) per implementar-la a les Urgències pediàtriques de Sant Pau. Aquesta tecnologia permetrà proporcionar diagnòstics més ràpids i precisos, millorar la identificació i el maneig de condicions crítiques, optimitzar la resposta en emergències i minimitzar procediments invasius, alhora que augmentant la seguretat, el confort i la cura del pacient pediàtric. A més, es pretén formar posteriorment el personal del Servei de Pediatria de Sant Pau per a la integració de POCUS en els protocols clínics i la transferibilitat d'aquesta tecnologia a altres àrees de l'Hospital.

 

Zoraida Moreno
Servei de Cardiologia

Import: 10.000 €
Estada de 90 dies a St. George’s University Hospital, Londres, Regne Unit

El projecte vol aprofundir en el coneixement de l’estudi de la cardiopatia de l’esportista, des del diagnòstic, tractament i consell en la pràctica esportiva, per permetre la detecció de patologia cardíaca i el seguiment d’esportistes, per tal de prevenir la mort sobtada i entre la cardiopatia dins de la pràctica esportiva. Amb la recent creació de la Unitat de Cardiologia de l'Esport de Sant Pau, un dels plans estratègics del Servei de Cardiologia és convertir l’Hospital en un centre de referència públic de cardiologia de l'esport a Catalunya. La realització de l’estada formativa permetrà establir un contacte científic i formatiu amb professionals del més elevat nivell, així com optimitzar el nostre model assistencial actual i establir una col·laboració estreta amb un centre capdavanter en aquesta àrea.

 

Gonzalo Azparren
Servei d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor

Import: 8.500 €
Estada de 31 dies a Universitätspital Zürich. Zúric, Suïssa.

Aquest projecte té com a finalitat la implementació hospitalària a Sant Pau d’un programa Patient Blood Management (PBM), considerat pels experts com a d'elevat valor, amb resultats de triple propòsit: milloren l'experiència dels pacients, els resultats clínics i el cost, a més de contribuir a preservar un bé públic escàs com és la sang. Recentment l'OMS els recomana amb urgència. Els resultats econòmics i en salut estan més que demostrats, però si s'arriba a implantar a Sant Pau, aquest seria un dels primers hospitals nacionals amb un reconeixement institucional d’aquest tipus.

 

Pau Machado Granados
Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)

Import: 4.500 €
Estada de 60 dies a Hospital Charité, Berlin, Alemanya.

La finalitat d’aquest projecte és obtenir formació en el tractament de les infeccions protèsiques en un hospital europeu de referència, per estudiar i adquirir els seus protocols respecte a les pròtesis convencionals i tumorals. La infecció relacionada amb les pròtesis articulars constitueix un problema de salut pública de primera magnitud a la majoria de països desenvolupats i caldria un equip especialista que se n’encarregui, seguint guies i protocols actualitzats. L’Hospital de Sant Pau no disposa avui dia d’un equip d’infeccioses i té el projecte de crear una Unitat de Sèptics a COT, ja que és necessària la formació de subespecialistes i la creació i actualització de protocols davant les infeccions protèsiques.

 

Patricia Pedregal
Servei de Patologia Digestiva

Import: 2.450 €
Estada de 61 dies al Departament de Ciències de Dades de la Salut al Centre de Recerca Botnar de la Universitat d'Oxford, Oxford, Regne Unit

La proposta d’aquesta estada formativa és aprendre les eines i els conceptes necessaris per planificar i executar estudis sobre Real World Evidence (RWE), que són registres sanitaris electrònics rutinaris del Regne Unit. Aquestes bases de dades contenen informació anonimitzada sobre dades demogràfiques, estil de vida, diagnòstics clínics, receptes i cures preventives de la població. L’ús de Real World Data és cada cop més comú en la recerca epidemiològica i clínica. L’objectiu del projecte és aprendre a estimar la incidència i prevalença, així com la taxa de supervivència a curt i llarg termini, dels pacients amb càncer colorectal, estratificat per any, edat i sexe. Col·laborar amb el grup del Dr. Prieto Alhambra, a Oxford, permetrà avaluar si al nostre medi s’està produint un augment de la incidència del Càncer colorectal CR en pacients de menys de 50 anys, així com en pacients d’edat avançada.

 

 

 

 

 

HOSSPAU Menu

Educació per la Salut

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle