Xerrades Alzheimer

Publicador de continguts

null Resultats de les enquestes PLAENSA® del CatSalut del 2023AC

Publicador de continguts
15/05/2024
Resultats de les enquestes PLAENSA® del CatSalut del 2023

Els resultats de l'enquesta PLAENSA® del CatSalut del 2023, situen l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per sobre la mitjana de Catalunya pel que fa a la satisfacció general i fidelitat dels usuaris. Respecte a la seva opinió sobre la qualitat dels serveis rebuts, a l’àrea d’Atenció Urgent Hospitalària i a l’àrea d’Atenció Especialitzada Ambulatòria, Sant Pau destaca pel tracte que reben els usuaris. En el Procés de Rehabilitació Ambulatòria, hi destaca estadísticament en positiu, amb relació al resultat general de Catalunya, quan l’usuari és preguntat sobre la millora proporcionada pel tractament.    

 

Atenció Urgent Hospitalària

Dels barems analitzats, l’Hospital Sant Pau està per sobre de la mitjana de Catalunya en més d’un 85%. I en quasi un 82%, es va resoldre el motiu pel qual es va consultar el Servei d’Urgències.

Cal destacar, també, la bona opinió sobre tots els aspectes relacionats amb la informació (entenedora, coherent, sobre les proves...) i vers el respecte de la intimitat, la qual cosa demostra que els usuaris s’han sentit en bones mans durant tot el procés assistencial al Servei d’Urgències.

Com a oportunitat de creixement: optimitzar l’estada dels usuaris entre el triatge i l’assistència mèdica.  

Informe Atenció Urgent Hospitalària

 

Procés de Rehabilitació Ambulatòria

A banda de l’excel·lent puntuació rebuda a l’ítem relatiu a la millora proporcionada pel tractament, destacar la que han rebut, en la dimensió d’entorn i espais, la neteja de les instal·lacions i les condicions dels aparells i materials.

Destacable, també, amb una puntuació dins l’àrea d’excel·lència (indicador positiu a partir del 90%) tots els aspectes relacionats amb la dimensió de la informació: en el cas de la primera visita, les explicacions sobre com seria el procés de rehabilitació, la resolució de dubtes en les sessions, la coherència i l’explicació entenedora de la informació.

Com a oportunitat de creixement: reduir l’aforament de les sessions de rehabilitació.

Informe Procés de Rehabilitació Ambulatòria

 

Atenció Especialitzada Ambulatòria

Ressaltar que l’Hospital Sant Pau ha obtingut una puntuació per sobre la mitjana de Catalunya en totes les preguntes. El 65% dels resultats tenen un indicador positiu al 90%, la qual cosa ens situa dins la franja d’excel·lència marcada pel Servei Català de la Salut.

El tracte i l’escolta amb atenció dels professionals, juntament amb el respecte a la intimitat de les persones usuàries i la neteja del centre, són els aspectes millor valorats arribant, pràcticament, al màxim de la valoració possible.

Com a oportunitat de creixement: evolucionar el flux de comunicació entre els serveis de l’Hospital i l’Atenció Primària.

Informe Atenció Especialitzada Ambulatòria

Sobre Plaensa


Pel sistema de qualitat d’una organització sanitària és bàsic aconseguir informació sobre les preferències i expectatives de les persones a qui van destinats els serveis, sobre què es considera rellevant en cada moment i sobre com canvien aquestes preferències i expectatives, amb l’objectiu general focalitzar l’organització cap a les seves necessitats. En aquest sentit, la mesura i la quantificació de la satisfacció dels usuaris s’ha convertit en una part important de la mesura de la qualitat dels serveis des de la perspectiva dels pacients.


Al març de l’any 2002, el CatSalut va posar en marxa el Pla d’enquestes de satisfacció d’assegurats del CatSalut (PLAENSA) amb la finalitat d’estudiar l’opinió i satisfacció de totes les persones assegurades del CatSalut de manera contínua i seguint una metodologia comuna, científicament validada i contrastada, que també permetés una avaluació comparada de resultats entre els diferents proveïdors de cada línia de servei. Aquesta aproximació havia de facilitar, així mateix, la identificació d’àrees d’excel·lència i de millora per línia de servei. A més, havia de permetre identificar i mesurar els aspectes comuns de percepció i satisfacció de les persones amb la qualitat dels serveis rebuts, i identificar, a partir dels qüestionaris utilitzats, els elements que poden influir en la satisfacció o factors predictors, de gran utilitat per al CatSalut en la seva funció de comprador de serveis, permetent avançar en l’orientació de les organitzacions sanitàries a les necessitats i expectatives de la ciutadania i l’atenció centrada en la persona i basada en valors.


Més informació del projecte PLAENSA© 

HOSSPAU Menu

Educació per la Salut

Banner programa xerrades alzheimer

Programa Alzheimer xerrades
+
Xerrades divulgatives per a familiars de persones amb Alzheimer

Programa del cicle