Breadcrumb

Events

null Diada internacional de la seguretat i la salut en el treball 28 dabril de 2021 Involucrats en lluitar contra la Covid

Events
27/04/2021
Diada internacional de la seguretat i la salut en el treball 28 d’abril de 2021, “Involucrats en lluitar contra la Covid”

En la Diada internacional de la seguretat i la salut en el treball (28 d’abril), l’equip del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Sant Pau i tots els professionals i delegats de prevenció que vetllen per la seguretat i salut de tots a l’Hospital segueixen treballant per aconseguir un entorn de treball més saludable.

La seguretat i la salut en el treball s’han vist enormement afectats per la pandèmia de la Covid-19. Un entorn de seguretat i salut en el treball, fort i resistent, és vital per a la recuperació  i la prevenció de la crisi, ha declarat el director general de la OIT (Organització Internacional del Treball), Guy Ryder, en el missatge commemoratiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball. 

https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm