Breadcrumb

Events

null El bilinguisme protegeix davant la neurodegeneracio en la malaltia dHuntington

Events
22/10/2018
El bilingüísme protegeix davant la neurodegeneració en la malaltia d’Huntington


Investigadors de Sant Pau demostren que les persones bilingües i/o multilingües tenen major protecció davant la neurodegeneració en la malaltia d’Huntington. L’estudi dels investigadors del Grup de Recerca en malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment, de l’Institut de Recerca de Sant Pau, demostra que l'ús continuat del bilingüisme s'associa amb canvis estructurals i metabòlics del cervell que tenen un impacte positiu en la cognició, el moviment i la funcionalitat.En l’estudi liderat pel Dr. Saül Martínez-Horta, del Grup de Recerca en malaltia de Parkinson i altres trastorns del moviment de l’Institut de Recerca de Sant Pau, han participat els Serveis de Sant Pau de Medicina Nuclear, de Neurologia i de Diagnòstic per la Imatge. Publicat recentment a Parkinsonism and related disorders, en aquest estudi els investigadors de Sant Pau van tractar l'impacte de l'ús intensiu del bilingüisme sobre les característiques clíniques, l'estructura del cervell i la seva funció en 30 pacients en fase primerenca i lleu de malaltia d’Huntington, una malaltia neurodegenerativa de causa genètica que combina greus símptomes motors, cognitius i conductuals progressius. Els investigadors, varen explorar l’efecte del bilingüisme sobre el volum i el metabolisme cerebral emprant tècniques de neuroimatge.
 
L’estudi demostra que els pacients que al llarg de la seva vida han intercalat en mes ocasions l´ús del català i el castellà tenen un millor rendiment cognitiu en determinades proves, un major volum cerebral en zones frontals i un molt notable millor funcionament metabòlic en diferents zones fronto-temporals i de l’escorça cingulada anterior dorsal. Aquests canvis, s’associen alhora amb un millor rendiment cognitiu i un millor estat funcional global, suggerint un efecte neuroprotector sobre la progressió de la malaltia. 
 
Tot i que l’efecte del bilingüisme ha estat explorat en altres malalties, aquest és el primer estudi en abordar un procés neurodegeneratiu tant complex com la malaltia d’Huntington. Els resultats obtinguts reforcen la importància de mantenir una activitat mental regular com a agent neuroprotector enfront processos neurodegeneratius i destaca l’extraordinari efecte d’alternar ús de dues llengües. 
 
 

Link a l’article