Breadcrumb

Events

null Sant Pau hospital pioner en tenir una Unitat de Compliment

Events
08/02/2021
Sant Pau hospital pioner en tenir una Unitat de Compliment

Sant Pau pioner, des de 2016, en l’àmbit hospitalari en tenir una Unitat de Compliment per vetllar i fer complir les normes, polítiques i procediments interns no assistencials de l’Hospital amb un canal propi i anònim de denúncies.

Compliance és el conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per identificar i classificar els riscos penals i irregularitats sobre actuacions que no suposin infracció penal però que contravinguin la normativa interna de l’Hospital i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d'aquests.

La Unitat de Compliment està formada per un i una Compliance Officer, encarregats de resoldre les denúncies plantejades a través del Canal de Denúncies i les consultes sobre el model que es plantegin per qualsevol treballador/a de la FGS.

A partir de la reforma del Codi Penal de l’any 2010, i especialment amb la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, va sorgir la necessitat que les organitzacions comptessin amb models de prevenció de riscos penals; això és, amb sistemes de control que servissin per prevenir, detectar i reaccionar davant el risc de comissió delictiva en una organització per part de qualsevol membre d'aquesta.

En aquest context, la FGS va decidir abordar la implementació d’un Model de Corporate Defense o Model de Compliance, amb el ferm objectiu d’impulsar, establir, desenvolupar i mantenir una adequada cultura ètica corporativa, amb expressa subjecció a la legislació i regulació vigent.