Ruta de navegación

Actualidad

null 500 trasplantaments del moll os pediatrics a Sant Pau

Actualidad
14/02/2017
500 trasplantaments del moll d’os pediàtrics a Sant Pau

La Unitat d'Hematologia, Oncologia i de Trasplantament de Progenitors Hemopoètics del Servei de Pediatria de l'Hospital de Sant Pau, celebra aquest mes de febrer la recuperació hematològica d'un pacient pediàtric que ha estat el número 500 dels trasplantaments realitzats en aquesta Unitat. Es tracta d'un infant amb una malaltia neoplàsica hematològica en segona remissió i en la que el trasplantament és l'únic tractament que li pot oferir possibilitats de curació.

 

L’equip de la  Unitat, composat per les doctores Montserrat Torrent, Luisa Sisinni, el Dr. Vicente Serna i la Dra. Isabel Badell i  dirigida per aquesta última,  treballa en col·laboració amb d’altres unitats i professionals del Servei de Pediatria,  així com diferents especialistes i serveis de l’hospital en el marc del Programa de TPH de l’Hospital de Sant Pau, desenvolupat sota la direcció del Dr. Jordi Sierra.

 

Sant Pau l’any passat va celebrar els seus 40 anys d'experiència en el trasplantament hemopoètic. Avui dia la gran majoria d’aquest tipus de trasplantaments són de gran complexitat, donat que la gran part dels donants no estan emparentats, i tot i així els resultats d’aquesta unitat pediàtrica es troben al nivell dels centres més prestigiosos del món sent actualment la segona en nombre de transplantaments a Catalunya i la tercera en tot l’Estat.