Ruta de navegación

Sant Pau en los medios

null Aumentar la adherencia at tratamiento en asma y EP0C, uno de Los principa[es retos para controtar estas enfermedade

Sant Pau en los medios
24/02/2023
Augmentar l'adherència al tractament de l'Asma i l'MPOC, un dels principals reptes per controlar aquestes malalties

El País - Dr. Vicente Plaza, director del Servei de Pneumologia i Dra. Mar Gomis, farmacèutica especialista clínica i directora de la Unitat de Salut Digital i del Centre de Validació Clinica de Solucions Digitals de l'Hospital de Sant Pau.

 

El País (25/02/23)