Ruta de navegación

Actualidad

null Dispositiu dAtencio a la Fragilitat del Servei dUrgencies DAFSU

Actualidad
09/11/2017
Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències (DAFSU)

L’Hospital posa en marxa el nou Dispositiu d’Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències (DAFSU), un nou espai que funcionarà les 24 hores al dia amb 13 boxes adaptats a les característiques dels pacients vulnerables i integrat en el Servei d’Urgències, tot augmentant el rendiment dels circuits actuals, tan assistencials (diagnòstics, terapèutics i d’interconsultes), com de trasllat de pacients i administratius.

La creació del nou dispositiu DAFSU es va proposar en el marc del Programa d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències iniciat el 2011, i actualment s’emmarca dins el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC), responsable del finançament del projecte.

 

 

Guardons al Servei d’Urgències de Sant Pau

 

El Procés d'Atenció Urgent i el Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau han estat guardonats (com a finalistes) pel model de gestió en xarxa, integral i col·laboratiu en l’atenció urgent a la cronicitat i fragilitat a l'AIS Dreta en el "41é World Hospital Congress 2017, categoria Health Excellence Award for Leadership and Manegement in Healthcare”, que ha tingut lloc aquesta setmana a Taipei, Taiwan.

 

En aquesta xarxa hi participen també la Unitat de Geriatria, Treball Social i el Servei de Farmàcia del nostre Hospital i altres organitzacions com els Hospitals Intermedis (Hospital Mutuam Güell, Nou Hospital Evangèlic, Centre Sociosanitari Hestia Palau), la Hospitalització a Domicili, els Equips d'Atenció Residencial (EAR), el PADES i l'Atenció Primària de tot l'AIS Dreta.

 

Recentment, el Servei d’Urgències de Sant Pau també ha estat guardonat als premis “Best in Class 2017” com a millor Servei d’Urgències de l’Estat i l’actual inauguració del DAFSU coincideix amb el 50è aniversari de la creació del modern Servei d’Urgències de Sant Pau, pioner en l’organització moderna  de les urgències hospitalàries.

 

 

El DAFSU i el Programa d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències

 

Les dades demogràfiques i epidemiològiques demostren un increment progressiu de l’edat de la població i de les seves necessitats sanitàries. També s’ha identificat un grup de població amb característiques específiques de fragilitat i vulnerabilitat amb trets definits de senilitat, cronicitat i multimorbilidat, dependència, malaltia oncològica i altres condicions que s’associen a una major demanda assistencial en general, però també i molt especialment, amb major pressió específica sobre els serveis d’Urgències dels hospitals i major número d’ingressos i reingressos.

 

Amb aquestes dades objectives, el Servei d’Urgències, en el marc del Procés d’Atenció Urgent de Sant Pau i la col·laboració de la Unitat de Geriatria, han desenvolupat en els darrers set anys un Programa d’Atenció a la Fragilitat que combina aquest nou espai físic ben diferenciat amb una atenció adaptada i multidisciplinar a càrrec de metges i infermeres especialistes en Urgències i Emergències específicament capacitats en la vessant geriàtrica i pal·liativa, i l’actuació compartida d’altres professionals i àrees de coneixement també imprescindibles (farmàcia, treball social, especialitats hospitalàries).

 

 

El DAFSU està dissenyat especialment pensant en el pacient fràgil

 

La nova àrea està concebuda pensant en la seguretat, el confort sensorial i la prevenció de l’ansietat, l’estrès, l’agitació i el delírium en pacients fràgils i també per acomodar de forma continua un acompanyant, facilitar la informació i instrucció quan sigui necessari, participar en la presa de decisions i com a eina de prevenció dels diferents riscos.

 

La nova Unitat consta d’elements especials per aconseguir absorbir els sorolls i minimitzar-los, recobriment de superfícies triada especialment per evitar els reflexos que poden causar al·lucinacions en els pacients amb dèficits, llum natural regulable i artificial de baixa intensitat lumínica i sistemes que permeten la feina dels professionals sense molestar el descans dels pacients.

 

Els boxes, a diferència dels espais convencionals, compten amb un llit articulat amb baranes, matalàs viscoelàstic gruixut, cadira totalment reclinable i amb rodes pels pacients, cadira per l’acompanyant, tauleta de nit i timbre, tot  dimensionat amb amplada suficient per a la permanència d’un acompanyant de forma continuada i amb comoditat.

 

En la Unitat, i facilitat per la seva estructura i elements, s’apliquen uns protocols i procediments enfocats a la fragilitat, amb elements de prevenció i tractament de determinades complicacions geriàtriques. L’estada esperada dels pacients es de 12 a 36 hores.

 

 

El Programa d’Atenció a la Fragilitat del Servei d’Urgències com eina d’integració amb el territori

 

El Programa integra i coordina l’actuació del Servei d’Urgències amb la resta dels proveïdors de Salut de l’Àrea per aconseguir continuïtat i una assistència resolutiva i no fragmentada del pacient fràgil. Així, des del Procés d’Atenció Urgent de Sant Pau s’ha treballat per consolidar els circuits de connexió amb la resta de proveïdors de salut de l’entorn i desenvolupar un projecte compartit amb els Hospitals intermedis de l’àrea (Centre Sociosanitari Hestia Palau, Nou Hospital Evangèlic, Hospital Mutuam Güell), l’Hospitalització a Domicili del Dos de Maig, els Equips d’Atenció Residencial (EAR), els equips de PADES (Programa d’atenció a domicili i equips de suport) i l’Atenció Primària. Els objectius comuns són aconseguir adaptar l’entorn d’atenció a les necessitats dels pacients i a les seves preferències, generar alternatives diferents a l’hospitalització terciària, evitar l’ingrès hospitalari inadequat i les llargues estades en el Servei d’Urgències.

 

Donada la transcendència del projecte la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha finançat les obres d'adequació d'aquest nou dispositiu de l'Hospital.