Ruta de navegación

Actualidad

null El Servei de Farmacia publica diversos estudis relacionats amb la nutricio parenteral en revistes internacionals

Actualidad
22/07/2018
El Servei de Farmàcia publica diversos estudis relacionats amb la nutrició parenteral en revistes internacionals

El Servei de Farmàcia ha publicat recentment dos treballs en revistes internacionals en l'àrea de coneixement de la nutrició parenteral. Ambdós treballs tenen un enfocament totalment translacional i han suposat canvis en determinats procediments habituals.

Un dels articles es va realitzar amb la col·laboració dels equips de Neonatologia i Bioquímica. Aborda el tema de les nutricions estandarditzades per a neonats. En aquest estudi es van dissenyar dos nutricions parenterals que cobreixen els requeriments de diferents tipus de neonats prematurs. Després es va analitzar l'estabilitat físico-química i microbiològica per poder assegurar el seu ús correcte en la pràctica habitual.
Riera P, Garrido-Alejos G, Cardenete J, Moliner E, Zapico-Muñiz E, Cardona D, Garin N. Physicochemical Stability and Sterility of Standard Parenteral Nutrition Solutions and Simulated Y-Site Admixtures for Neonates. Nutr Clin Pract. 2018 Feb 21. doi: 10.1002/ncp.10013. 

El segon article es va centrar en un aspecte clau en pacients tractats amb polifarmàcia endovenosa, l'estabilitat en Y de fàrmacs amb nutrició parenteral. Es va analitzar l'estabilitat d'amiodarona amb la nutrició, on es va confirmar la seva compatibilitat en Y. Això suposa la posibilitat d'administrar-los conjuntament en el cas de que no es tinguin suficients vies d'accés parenteral.
Mediavilla MM, Molina A, Navarro L, Grau L, Pujol MD, Cardenete J, Cardona D, Riera P. Physicochemical Compatibility of Amiodarone with Parenteral Nutrition. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2018 Jul 10. doi: 10.1002/jpen.1419.