Ruta de navegación

Actualidad

null Resolucio definitiva de concessio Convocatoria Plataformes de Suport ISCIII 2020

Actualidad
20/12/2020
Resolució definitiva de concessió - Convocatòria Plataformes de Suport ISCIII 2020

L'Institut de Salud Carlos III ha fet pública la relació definitiva de concessió, a la convocatòria de plataformes de suport 2020 per la que es concedeixen subvencions per a les Unitats de les Plataformes ISCIII de suport a la I+ D+ I en Biomedicina i Ciències de la Salut de l’Acció Estratègica en Salut 2017-2020. Hi ha tres projectes de l’Institut de Recerca de Sant Pau-IIB Sant Pau que han estat escollits.

 

 ·        L’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau formarà part de la Plafaforma ISCIII de Biobancs i Biomodels durant els pròxims 3 anys. L’IIB Sant Pau ha obtingut una subvenció de 207.900 euros gràcies al treball fet els darrers anys, i en especial, durant la pandèmia de la Covid-19. El seu objectiu és aconseguir un nivell d’alta competència tècnica en els processos desenvolupats en la Unitat, garantint la qualitat dels mateixos mitjançant la seva certificació sota el sistema de qualitat ISO 9001. La proposta de l’IIB Sant Pau planteja consolidar el seu Biobanc, permeten per una banda, augmentar la seva activitat de recollida, processament i cessió de mostres, i per l’altra, oferir la seva cartera de serveis de tècniques histopatològiques a tota la comunitat científica, tant dins com fora de l’IIB Sant Pau.

L’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau formarà part de la “Plataforma de Dinamización e Innovación de las capacidades industriales de SNS” i la seva transferència efectiva al sector productiu amb el finançament de 282.700 euros per part de l’ISCII durant els propers 3 anys. La plataforma es crea amb la finalitat d’oferir serveis científic-tècnics prestats per les diferents unitats que la formen i això permetrà obtenir resultats tangibles en els aspectes anteriorment indicats. L’IIB Sant Pau en la seva proposta planteja consolidar una unitat d’innovació que permeti, per una banda, oferir un servei que faciliti la transferència de coneixement generat en l’IIB Sant Pau al teixit productiu, i per l’altra, oferir un servei que faciliti la implementació de les innovacions generades en l’IIB Sant Pau al Sistema Nacional de Salut.

Dins de l’apartat de suport a la investigació clínica ha rebut una subvenció de 364.650 euros. L’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau ha obtingut pels seus resultats previs finançament i formarà part de la Plataforma Española de Ensayos Clínicos durant els tres propers anys. Dita plataforma agrupa 31 unitats d’Investigació Clínica (UICECs). El seu objectiu principal és aconseguir un nivell avançat de competència tècnica dels processos relacionats amb el desenvolupament i gestió de la investigació clínica. L’IIB Sant Pau vol consolidar el seu UICEC per oferir un Servei a tots els investigadors per poder facilitat els projectes d’investigació independent.

 

Per a més informació, podeu clicar el següent enllaç