Ruta de navegación

Actualidad

null Salut i Sant Pau impulsen la consulta no presencial en Atencio Especialitzada i Atencio Sociosanitaria

Actualidad
20/05/2020
Salut i Sant Pau impulsen la consulta no presencial en Atenció́ Especialitzada i Atenció́ Sociosanitària

La nova plataforma

El professional assistencial es posarà en contacte amb el pacient i li transmetrà la informació necessària i, alhora, el mateix pacient podrà consultar amb el seu metge, com sempre, qualsevol dubte que tingui relacionat amb la seva salut o el seu tractament, entre d’altres qüestions.

El nou sistema centralitzat facilitarà la comunicació́ entre professionals i ciutadans a través de la plataforma La Meva Salut (https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/) que servirà com a punt únic d’accés.  Les dades que es registrin durant la consulta s’emmagatzemaran en el sistema d’informació hospitalària (HIS) de cada centre.

Tecnològicament, la plataforma està integrada en la Plataforma de Salut Digital i alineada amb el Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT. Funcionalment, la plataforma dóna resposta a la comunicació́ síncrona (videoconferència) i a la asíncrona (eConsulta) que resol, en una primera fase, els casos d’ús més simples i més endavant s’estendrà per tal de donar resposta a casos d’ús més complexes.

La nova plataforma posa a disposició́ dels proveïdors d’Atenció Especialitzada i Atenció Sociosanitària del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) una solució́ transversal de comunicació́ no presencial que permet la comunicació́ síncrona i asíncrona entre professionals i ciutadans.

 

En el context de la pandèmia del nou coronavirus

La crisi sanitària actual provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha fet que els centres hospitalaris i sociosanitaris del SISCAT hagin hagut de desprogramar la seva activitat ambulatòria no urgent, davant la necessitat d’implantar mesures per tal de protegir la salut dels pacients i dels professionals.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-05-20-Salut-impulsa-la-consulta-no-presencial-en-Atencio-Especialitzada-i-Atencio-Sociosanitaria