Ruta de navegación

Actualidad

null Sant Pau participa en un estudi publicat a Circulation sobre la malaltia arteriosclerotica

Actualidad
15/01/2019
Sant Pau participa en un estudi publicat a Circulation sobre la malaltia arterioscleròtica

Els Drs. José Martínez-González i Cristina Rodríguez del Grup de Recerca “Mecanismes reguladors del remodelat cardiovascular” de l’​​IIB Sant Pau, han participat en un treball desenvolupat en col·laboració amb el Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), publicat recentment a la prestigiosa revista Circulation. Els investigadors, integrats al CIBER de malalties cardiovasculars (CIBERCV), han observat que l'expressió de la molècula CD69 en cèl·lules de la sang, prediu el desenvolupament de l'aterosclerosi subclínica (sense símptomes) de manera independent a altres factors de risc cardiovascular clàssics.

El més freqüent és que la malaltia arterioscleròtica - caracteritzada pel dipòsit de substàncies lipídiques en les parets de les arteries - es detecti en estadis avançats, quan ja ha provocat esdeveniments clínics com infart de miocardi, accident cerebrovascular o altres. El tractament d'aquest tipus de patologies, quan ja ha donat símptomes, resulta limitat ja que en un elevat percentatge dels individus afectats veuen disminuïda la seva qualitat de vida i per al conjunt del sistema sanitari suposa un elevat cost econòmic.

Se sap que la resposta immune inflamatòria té un paper essencial en la gènesi i progressió de la malaltia arterioscleròtica, desencadenant de l'infart agut de miocardi i l'ictus, explica Francisco Sánchez-Madrid, de l'Hospital Universitari de la Princesa. "No obstant això, la relació entre el metabolisme lipídic i la resposta immune – afegeix - no està encara ben definida. Tot i que l’hipòtesi clàssica és que les lipoproteïnes de baixa densitat oxidades (LDLox) indueixen el reclutament de cèl·lules immunes inflamatòries i la seva acumulació en les plaques d'ateroma, també hi ha evidències que les cèl·lules i els teixits poden respondre a aquestes lipoproteïnes mitjançant la inhibició de senyals proinflamatòries ".

L'estudi identifica la molècula CD69 com el primer receptor per lipoproteïnes oxidades en limfòcits T que contribueix al control de la inflamació, prevenint el desenvolupament de l'aterosclerosi. "La unió de LDLox al receptor CD69, confereix als limfòcits T, tant humans com de ratolí, una funció antiinflamatòria protegint del desenvolupament de l'aterosclerosi", assenyala Pilar Martín. Per a aquesta investigació s'ha emprat el model de ratolí deficient per al gen CD69, en el marc d'un projecte que ha rebut el finançament de la Fundació La Marató de TV3 i el CIBERCV, en estreta col·laboració amb el grup de José Martínez González, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, ​​IIB- Sant Pau.

 

Estudi PESA
La rellevància i aplicació clínica d'aquest estudi s'ha posat de manifest mitjançant l'anàlisi del receptor CD69 en limfòcits de la sang obtinguda de 305 participants del projecte PESA (Progression of Early Subclinical Atherosclerosis), un estudi prospectiu que utilitza tècniques avançades d'imatge per a la detecció de la presència de placa d'ateroma en individus sans. En concret, aquesta part de l'estudi col·laboratiu s'ha realitzat amb els investigadors del projecte PESA, Valentí Fuster i Borja Ibáñez, conjuntament amb les unitats de Bioinformàtica, Genòmica i Proteòmica del CNIC que dirigeixen, respectivament, Fátima Sánchez-Cap, Ana Dopazo i Jesús Vázquez. El PESA-CNIC-Santander, dirigit pel Dr. Fuster, inclou a més de 4.000 participants d'edat intermèdia i avalua la presència i desenvolupament d'aterosclerosi subclínica.

Els resultats obtinguts ara demostren que l'expressió de CD69 en limfòcits de sang es correlaciona inversament amb la presència i l'extensió de l'aterosclerosi subclínica. Cal no oblidar que la malaltia cardiovascular és la primera causa de mort al món. Pel que el desenvolupament d'estratègies efectives en la prevenció és una prioritat donada la gran prevalença de les malalties cardiovasculars en el món.

 

Article de referència
Tsilingiri, K., de la Font, H., Relaño, M., Sanchez-Diaz, R., Rodriguez, C., Crespo, J.,. . . Sánchez-Madrid, F. (2018). oxLDL Receptor in Lymphocytes Prevents Atherosclerosis and Predicts Subclinical Disease. Circulation. doi: 10.1161 / circulationaha.118.034326
 

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí

 

ContacteComunicacio

Contacto Comunicación
Jefe de Prensa

Abraham del Moral

Teléfono: 93 553 78 30

Email: adelmoralp@santpau.cat

Alquiler de espacios

Teléfono: 93 553 78 30

Email: espais@santpau.cat