Ruta de navegación

Actualidad

null Sant Pau publica un estudi que revela importants diferencies lligades al sexe en pacients amb demencia frontotemporal

Actualidad
16/02/2021
Sant Pau publica un estudi que revela importants diferències lligades al sexe en pacients amb demència frontotemporal

Sant Pau publica un estudi, a Alzheimer’s & Dementia, que identifica, per primera vegada, importants diferències lligades al sexe en la variant conductual de la demència frontotemporal. Aquest estudi, liderat pel Dr. Ignacio Illán-Gala, neuròleg de la Unitat de Memòria, del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, suggereix que el cervell femení pot ser més resistent a aquesta malaltia per mecanismes encara desconeguts. Aquests resultats obren la porta a nous estudis per millorar el diagnòstic de la variant conductual de la demència frontotemporal.

En els últims anys s'ha destacat el paper del sexe biològic en la presentació clínica, evolució i resposta al tractament de les malalties neurològiques. En concret, s'ha ressaltat el seu paper en la malaltia d'Alzheimer, sent menys conegut en altres demències neurodegeneratives com la variant conductual de la demència frontotemporal.

La variant conductual de la demència frontotemporal es caracteritza per un canvi progressiu de personalitat a causa de la neurodegeneración dels lòbuls frontals i temporals del cervell. En condicions normals, el gruix cortical en aquestes regions cerebrals sol ser superior en dones, per la qual cosa l'estudi de les diferències lligades al sexe resulta especialment rellevant per entendre si els homes són més vulnerables a patir aquesta malaltia.

En l’estudi “Sex differences in the behavioral variant of frontotemporal dementia: a new window to executive and behavioral reserve”, publicat a Alzheimer’s & Dementia, i liderat pel Dr. Illán-Gala durant la seva estada en la Universitat de Califòrnia San Francisco com Atlantic Fellow for Equity in Brain Health, es van realitzar estudis segregats per sexe, per comparar el gruix cortical mesurat mitjançant ressonància magnètica cerebral en la variant conductual de la demència frontotemporal amb controls sans. Es van incloure més de dos-cents pacients reclutats als EUA (Universitat de Califòrnia, San Francisco) i Catalunya (Hospital de Sant Pau i Hospital Clínic). A més, es van quantificar els canvis conductuals i cognitius en el moment del diagnòstic amb l'objectiu de comparar la reserva cognitiva entre homes i dones. El concepte de reserva cognitiva fa referència a la capacitat de mantenir la funció cerebral en presència de canvis neurodegeneratius.

 

Resultats principals

La principal troballa d'aquest treball va ser que les dones van presentar un major dany cerebral (estudiat mitjançant gruix cortical en la ressonància magnètica cerebral) que els homes, malgrat presentar una alteració cognitiva i conductual similar. A més, es van obtenir evidències d'una major reserva conductual en dones. És a dir, les dones van requerir un major dany cerebral per a presentar els mateixos canvis conductuals que els homes.

 

Rellevància de l'estudi

Aquest estudi ha identificat per primera vegada importants diferències lligades al sexe en la variant conductual de la demència frontotemporal i suggereix que el cervell femení pot ser més resistent a aquesta malaltia per mecanismes encara desconeguts. Aquests resultats obren la porta a nous estudis per a millorar el diagnòstic de la variant conductual de la demència frontotemporal. Els resultats d'aquest estudi també són importants per al disseny d'assajos clínics que vulguin demostrar la utilitat de nous tractaments per a curar aquesta malaltia.