Canal Denuncies

Canal de Denúncies - Canal intern d'informació

CanalDenuncies

Canal denúncies / Canal intern d'informació

Si vols que la teva denúncia sigui anònima, és important que no t’identifiquis. Per tant, només omple el camp relatiu a la descripció dels fets, la persona perjudicada si és diferent a tu, la persona denunciada i la documentació de prova, si en tens.

Persona que informa dels fets

Dades de la persona perjudicada

Si  No

Dades de la persona que denuncia

Si  No

Dades de la persona denunciada

Si  No

INFORMACIÓ LEGAL

La informació personal que es recapti en el marc d'aquest Canal de Denúncies serà tractada per complir obligacions legals, per raons d'interès públic així com per interessos legítims de la FGSHSCSP com entitat legalment responsable, per intentar evitar la comissió de possibles irregularitats o activitats il·lícites.

Llevat que sigui legalment obligatori, aquesta informació no es facilitarà a cap tercer aliè a la FGSHSCSP, ni a ningú de la seva organització que no estigui degudament autoritzat.

Per tant, l’accés a les dades personals incorporades al Canal de Denúncies serà limitat.

Les parts involucrades en les denúncies que es rebin podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, així com conèixer amb el degut detall tota la informació legal en matèria de Privacitat, dirigint-se a dpd@santpau.cat , o a través d'aquesta Política de Privacitat.

Llistat de denúncies

Informacio canal denuncies