Actualitat

null Hospital

Actualitat
15/05/2024
Per un hospital amb perspectiva de gènere

La Comissió de Salut i Gènere (CSG) treballa per aconseguir un hospital amb biaix de gènere zero. Aquest mes de maig, conjuntament amb Campus d’Aprenentatge, hem fet la formació Perspectiva de Gènere en l’àmbit de la salut, adreçada als i les professionals que formen part del grup de referents de gènere dels diferents Serveis de l’Hospital i de l’Institut de Recerca de Sant Pau. La formació vol per identificar les necessitats diferencials en salut en funció del sexe i el gènere, així com per prendre consciència de la necessitat de tenir perspectiva de gènere quan s’aborden els processos assistencials i la recerca en salut.

La formació ha estat impartida per la Dra. Lucía Artazcoz, membre de la CSG i directora de l'Observatori de Salut Pública, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, i s’han treballat els conceptes bàsics relacionats amb la perspectiva de gènere aplicada a l’àmbit hospitalari. Amb aquesta acció s’ha format a un total de 80 professionals de més de 50 Serveis/departaments i la formació permetrà que tots els nostres referents de gènere s’alineïn en el mateix punt de partida.

La Comissió de Salut i Gènere i el grup de referents de gènere de Sant Pau continuaran treballant en les accions necessàries per aconseguir un hospital amb perspectiva de gènere.