Ruta de navegació

Actualitat

null Modificacions de llocs resultants de les convocatòries publicades al desembre de 2022 i ampliació del termini d’inscripció i assignació preferències

Actualitat
16/01/2024
Modificacions de llocs resultants de les convocatòries publicades al desembre de 2022 i ampliació del termini d’inscripció i assignació preferències

Des del passat 20 de desembre de 2023 hi ha publicats un total de 262 llocs resultants derivats de les convocatòries publicades el 30 de Desembre de 2022, amb un termini de presentació previst fins el 15 de gener de 2024.

Donat que s’han advertit uns errors en els llocs resultants publicats que cal corregir i que detallem en l’annex Fe d’errates, s’amplia el termini d’inscripció i assignació de preferències fins al 30 de gener de 2024. 

Així mateix, es torna a publicar el llistat de convocatòries actualitzat.