Ruta de navegació

Actualitat

null Modificacions sobre la publicació de llocs resultants de les convocatòries publicades el desembre de 2022

Actualitat
02/01/2024
Modificacions sobre la publicació de llocs resultants de les convocatòries publicades el desembre de 2022

Des del passat 20 de desembre de 2023 hi ha publicats un total de 262 llocs resultants derivats de les convocatòries publicades el 30 de Desembre de 2022, amb un termini de presentació fins el 15 de gener de 2024. S’han advertit uns errors en els llocs resultants que cal corregir i que detallem en l’annex Fe d’errates.

 

Es publica el llistat de convocatòries actualitzat