Camí de navegació Camí de navegació

Informació sobre incidents de seguretat

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau comunica la sostracció de dos ordinadors portàtils en les nostres instal·lacions en el mes de setembre. Més concretament el dispositius es trobaven en el despatx de consultes externes del Departament de Neurologia i del Departament de Respiratori, no estant el disc dur xifrat. Aquest fet pot haver afectat a les dades i informació que es trobaven en aquests dispositius.

No obstant això, li comuniquem que la disponibilitat de les seves dades i informes mèdics no s'ha vist afectada, per tant es disposa de la informació necessària per prestar l'assistència sanitària corresponent.

L’Hospital ha notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquesta notificació s’ha fet d’acord a l’article 33 del Reglament (UE) 2016/696 del Parlament i del Consell de 26 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). 

Per nosaltres la seva privacitat és molt important i per això hem pres les mesures al nostre abast per minimitzar els possibles danys que pugui provocar aquest fet.

Si desitja obtenir més informació sobre aquest fet pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades al correu electrònic dpd@santpau.cat