Pneumologia i Al·lèrgia
Pneumologia i Al·lèrgia
Informació de l'activitat

Activitat assistencial realitzada durant l'any 2015
 

  PROCÉS HOSPITALITZACIÓ
  Altes hospitalàries 1.114
  % Ingressos urgents hospitalització 80 %
  EM Hospitalització convencional 7,8
  PROCÉS URGENT
  Urgències totals 57
  % Urgències ingressades 86,0 %
  PROCÉS QUIRÚRGIC
  Intervencions  
    Totals 0
    Intervencions (exclosa la cir. menor) 0
    Programades amb ingrés 0
    Urgents amb ingrés 0
    Majors sense ingrés 0
    Intervencions menors  0
  Intervencionisme  
    Total 0
    Hemodinàmica/Electrofisiologia 0
    Radiologia intervencionista 0
  PROCÉS AMBULATORI
  Total visites 14.326
  Sessions hospital de dia 3.648
  BENCHMARKING
  RFE 0,93
Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A,4º Planta
Consultes externes i proves complementàries: Bloc A, 3º Pis, Moduls 5 i 6
Sala Hospitalització: Bloc C, Planta 2ª
Hospital de dia de Respiratori: Bloc A, Planta 0
Rehabilitació Respiratòria: Bloc A, Planta 3

Contacte

Telèfon: 93 556 59 72
Fax: 93 556 56 01
Correu electrònic: pneumologia@santpau.cat

 

Enllaços Directes

Informació a l'Usuari Malaltia Al·lèrgica