UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES
UNITAT DE CURES PAL·LIATIVES
  • Victoria Rosas
    Supervisora
  • Mª Luisa Prada Jaimez
    Infermera consultora
  • Dra. Nadia Collette
    Arterapeuta
    Col·laboradora. Institut de Recerca. Suport Grupo Mémora
  • Dra. Maria Rufino
    Psicòloga
    Col·laboradora. Equip d’atenció psicosocial Mutuam,”la Caixa”
  • Cristina Secanella
    Treballadora social
  • Rosa Gombau
    Administrativa
Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Pis 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00

 

 

Enllaços relacionats