Publicador de continguts

null mic-Rivera Martínez Maria Alba

Dra. MARíA ALBA RIVERA MARTÍNEZ
Adjunta

Llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Central de Barcelona (UB)  en 1989. Màster en Microbiologia Clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1991. Especialista en Microbiologia i Parasitologia en 2007. Doctora en Biologia (Premi Extraordinari de Doctorat) per la UAB en 2008. Màster Experto universitario AMS-PROA excelencia: desde la pràctica clínica hasta la certificación del hospital (SEIMC-SEFH-UNED) en 2018. Activitat assistencial com adjunta del Servei de Microbiologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau des de 2018.

Participa com a docent en el Màster Interuniversitari de Recerca Clínica, Especialitat Microbiologia Clínica.  

La seva activitat investigadora es centra en l’epidemiologia de bacteris resistents i en la caracterització de mecanismes de resistència als antimicrobians.

HOSSPAU Menu

Contacte

Contacte
Ubicació

Bloc B

Planta -2

 

Contacte

 

Telèfon: 93 5537380

Correu electrònic: microbiologia@santpau.cat