Publicador de continguts

null mic-Rabella Garcia Nuria

Dra. Núria Rabella Garcia
Dra. Núria Rabella García
Consultora sènior

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 1976. Metgessa especialista en Microbiologia i Parasitologia en 1979. Doctora en Medicina per la UAB cum laude en 1990.

Responsable de la creació de la Secció de Virologia del Laboratori de Microbiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Des de l'any 1993 és cap clínic del Servei.

De l'any 1979 a 1980 inicia la seva activitat docent a la UAB com a professora ajudant de classes pràctiques i a partir de 1986 fins l'actualitat com professora associada.

Durant la seva formació ha realitzat diverses estades al Departament de Virologia (Laboratori de referència per Europa de la Organització Mundial de la Salut) de la Facultat de Medicina de la Université Claude Bernard de Lyon, França; al Laboratori de Virologia del East Birmingham Hospital, Birmingham, Gran Bretaña; al Laboratori de Virologia del Mount Zion Hospital, San Francisco, USA; al Gerson Biskind Pathology Research Laboratory, San Francisco, USA; al Servei de Malalties Infeccioses del Mount Zion Hospital, San Francisco, USA i al Servei de Malalties Infeccioses de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, l'Hospitalet, Espanya.

Responsable de l'organització i acreditació del Laboratori de Virologia del Servei de Microbiologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau com Laboratori Primari de Vigilància de la Paràlisi Flàccida dins la "Red Nacional de Laboratorios Españoles para la Erradicación de la Poliomielitis". Aquest nomenament està reconegut per l'OMS.

La seva activitat investigadora queda recollida en les seves publicacions i es centra fonamentalment en les infeccions víriques tant en el paper dels virus en diferents patologies com en el desenvolupament i aplicació de tècniques de diagnòstic i de detecció de resistències als antivírics. A més forma part del "Consell científic assessor del pla de pandèmia de la grip a Catalunya" com a representant de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. 

HOSSPAU Menu

Contacte

Contacte
Ubicació

Bloc B

Planta -2

 

Contacte

 

Telèfon: 93 5537380

Correu electrònic: microbiologia@santpau.cat