Ruta de navegació

Actualitat

null Dia Mundial contra el Cancer

Actualitat
03/02/2022
Dia Mundial contra el Càncer

El 4 de febrer és el Dia Mundial contra el Càncer. L'objectiu d'aquesta celebració, promoguda per la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC), amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia, amb una incidència especial en l'àmbit de la prevenció. Sant Pau se suma al lema d’enguany, “Per unes cures més justes”, posant al centre de la seva feina les persones i, com sempre, oferint una assistència transversal integral del pacient on tots els especialistes implicats en la seva cura fan seguiment de la malaltia dins les seves disciplines i participen en els diferents moments del procés.

La cura i tractament del pacient oncològic és una tasca plural, on intervenen molts especialistes de l’Hospital. Qualsevol persona que entra en un procés oncològic pateix un daltabaix important en la seva vida. És un procés que comença amb una sospita, després arriba el diagnòstic, la identificació del tumor i l’abast de la malaltia, per finalment prendre una decisió terapèutica i començar un tractament. Tot això és un camí molt llarg i complex, amb tractaments combinats sota la supervisió de molts equips.

Es tracta d’un treball conjunt, on tots els casos passen per un comitè multidisciplinari que avalua quina és la millor manera d’abordar-los i quin és el tractament més adient per combatre la malaltia en cada moment del procés. A part dels Serveis d’Oncologia Mèdica, Oncologia Radioteràpica, Radiofísica  i Infermeria (amb les consultes d’Infermeria oncològica i els Hospitals de Dia on es tracten i es controlen els pacients), participen també els Serveis dels Laboratoris com d'Anatomia Patològica, Bioquímica, Genètica o Immunologia, que estan organitzats en dues grans àrees transversals: el Laboratori Core i l'àrea de Genòmica Clínica. Altres Serveis implicats són Anestèsia, Diagnòstic per la Imatge, Endocrinologia, Farmàcia, Medicina Física i Rehabilitació o Psiquiatria i, en funció de les característiques i localització del tumor, tots els Serveis Quirúrgics com són el de Cirurgia General i Digestiva, Plàstica, Traumatologia, Toràcica i Neurocirurgia; o les especialitats que tracten els òrgans on ha aparegut el tumor, com poden ser Dermatologia, Ginecologia i Obstetrícia, Hematologia, Neurologia, Otorinolaringologia, Patologia Digestiva o Pneumologia.

“Quan et comuniquen que pots tenir un tumor, és una situació que inicialment provoca alarma i molta angoixa. La incertesa davant d´un diagnòstic de càncer fa que el/la pacient i els seus familiars es puguin trobar perduts i necessitats de suport. En aquest moment, és important tenir una persona referent, com és la figura de la gestora de casos, per coordinar les proves diagnòstiques i fer d´enllaç amb els diferents equips metges que intervenen i tots els tècnics que estan implicats”, explica Cristina Burrel, gestora de casos de pulmó que ha estat també pacient oncològica. “Les infermeres gestores fem el seguiment del cas i l´acompanyament de la persona durant tot el procés. Per això és fonamental establir un vincle i intervenir en els moments claus: la primera visita, que és quan s’inicia l´estudi, el moment en què es confirma el diagnòstic i quan passa a l’equip de tractament. Les nostres intervencions estan orientades a agilitzar el procés oncològic, evitar retards en el diagnòstic/tractament i aconseguir que el pacient se senti segur. Lliurem un contacte telefònic per estar localitzables davant de qualsevol consulta, quan aparegui un problema afegit o dubte, i donar resposta.  Ajudem al pacient a identificar problemes que poden sorgir i organitzar els recursos disponibles i fem educació sanitària per tal de mantenir un bon estat de salut dels pacients mentre transiten per aquest procés oncològic, que certament serà complicat”, aclareix  Burrel

 

Cap a una medicina de precisió

En els darrers anys s’han produït grans avenços que han permès augmentar la supervivència i qualitat de vida d’alguns tipus de càncer amb un major control de la malaltia avançada, gràcies als progressos en els tractaments que ofereixen resultats molt esperançadors. Aquests resultats especialment positius els trobem en tumors com el de mama i  d’altres càncers ginecològics; amb els de pulmó, on s’ha aconseguit cronificar més la malaltia, oferint expectatives més llargues de vida; o fins i tot controlar malalties agressives com el cas del melanoma amb tractaments d’immunoteràpia amb molt bons resultats; i també hi ha notables millores en el càncer cap i coll.

 

Sant Pau està dotat per poder donar resposta al diagnòstic  molecular en el context de l’anomenada medicina de precisió, que permet determinar totes les mutacions associades al càncer que tenen un tractament específic. “Hem assistit a una autèntica revolució en el coneixement biològic del càncer, hem après que existeixen un conjunt d’alteracions genètiques i moleculars associades a l’evolució de la malaltia i que també poden condicionar el pronòstic. D’acord amb això, hem estat capaços de dissenyar molècules dirigides a aquestes alteracions moleculars per poder assolir un millor control de la malaltia. En efecte, diferents estudis clínics, en els quals hem pogut participar, han demostrat que aquests fàrmacs són útils per assolir un millor control del càncer i, al mateix temps, fins i tot augmentar la supervivència de molts tumors en estat avançat” afirma el Dr. Agustí Barnadas, director del Servei d’Oncologia Mèdica de Sant Pau.

D’altra banda, el desenvolupament tecnològic permet la realització de tractaments de Radioteràpia amb gran precisió i seguretat, administrant altes dosis de radiació sobre el tumor, sense sobrepassar les dosis de tolerància dels òrgans de risc normalment en contacte o molt propers al teixit cancerós. Hem augmentat la quantitat administrada per sessió i reduït el temps global del tractament oncològic.

“Actualment, estem fent radioteràpia ablativa de les metàstasis en pacients oligometastàsics, que són pacients amb poques metàstasis, dos, tres..., fins a cinc. Administrem una alta dosi de radioteràpia, però de forma molt localitzada amb un excel·lent control local i amb l’objectiu de demorar l’inici de la següent línia de tractament sistèmic o potenciar els efectes anticancerosos de tractaments molts innovadors com ara la immunoteràpia”, explica la Dra. Gemma Sancho, directora del Servei d’Oncologia Radioteràpica.

A l’Hospital, a més de radioteràpia externa, fa més d’un any que Sant Pau ha recuperat els tractaments de braquiteràpia d’alta taxa, tècnica que consisteixen a  posar el material radioactiu en contacte amb el tumor, dins del tumor o dins d’una cavitat “amb una característica molt particular que ens permet administrar dosis molt elevades, amb una caiguda ràpida de dosis més enllà del tumor, protegint els teixits sans. D’aquesta forma la radioteràpia també contribueix a millorar els resultats del tractament integral del pacient oncològic”, conclou la Dra. Sancho.

La Radioteràpia és un procés multidisciplinari amb etapes ben diferenciades on s’impliquen diferents professionals. “Després de la valoració i indicació de la radioteràpia per l’oncòleg radioteràpic, el tècnic de radioteràpia i dosimetria estarà directament implicat en totes les etapes del procés, des de la planificació fins a l’administració final del tractament, supervisat pel radiofísic i l’oncòleg radioteràpic. El tècnic de radioteràpia i dosimetria haurà de mantenir un equilibri entre la rigorositat tecnològica i l’acompanyament del pacient”, ens explica Sònia Bermejo, gestora del Servei d’Oncologia Radioteràpica. “Tots els professionals implicats en el procés radioteràpic vetllem per l’administració del tractament amb excel·lència i seguretat”, detalla Bermejo.

 

Les fòrmules farmacèutiques

“Els farmacèutics que ens dediquem a l’Oncologia i l’Hematologia estem plenament integrats en els equips multidisciplinaris, amb els oncòlegs, hematòlegs, infermeres, psicooncòlogues... i participem ja des de la protocol·lització del tractament que pot rebre el pacient oncològic o hematològic. Fem aquesta atenció farmacèutica revisant les interaccions i maneig de les toxicitats, perquè el pacient rebi el tractament més adient”, especifica la Dra. Mª Estela Moreno, adjunta responsable d’atenció farmacèutica a pacients oncològics, del Servei de Farmàcia i coordinadora nacional de GEDEFO-SEFH.

 

Aquesta atenció farmacèutica va des de la quimioteràpia endovenosa clàssica, a l’immunoteràpia, o fins i tot la quimioteràpia oral que el pacient recull als serveis de Farmàcia. En aquest cas se li dispensa i se li dóna la informació i la formació de com ha de prendre-la a casa.

El farmacèutic fa aquesta validació per assegurar que la dosi i el tractament que rep el pacient és correcte, revisa altres fàrmacs concomitants o  teràpies naturals que alguns pacients poden estar prenent per si pot haver-hi algun problema amb aquest tractament oncològic que inicien. “Una vegada validat, en el cas de la quimioteràpia o de la immunoteràpia, es preparen els tractaments individualitzats al Servei de Farmàcia i aportem aquest plus de seguretat confirmant que el vial i la dosi que estem administrant és la precisa i correcta per a cada pacient. A més, cadascuna de les preparacions van amb el seu codi de barres per assegurar-nos que el que administrem està ben identificat. Intentem donar aquest plus de seguretat a l’equip multidisciplinari i com no, al pacient oncològic que el rebrà”, explica la Dra. Moreno

 

El suport emocional

El tractament oncològic suposa un desgast emocional important tant pel pacient com per als familiars que l’acompanyen. Per això l’Hospital ofereix l’ajuda del psicooncòleg, que l’acompanya i dóna eines per afrontar el procés. Al mateix temps “l’Hospital disposa del centre Kàlida-Sant Pau que aporta elements d’ajuda emocional, social i pràctica a tot pacient i als seus familiars que estan passant per aquest procés dur de la malaltia cancerosa. Gràcies a aquesta estratègia són capaços de tolerar molt millor el tractament i també guanyar en qualitat de vida”, conclou el Dr. Barnadas.