Ruta de navegació

Actualitat

null Dia Mundial de l Ictus a Sant Pau

Actualitat
28/10/2021
Dia Mundial de l’Ictus a Sant Pau

 

El 29 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Ictus impulsat per l’Organització Mundial de la Salut i té com a objectiu sensibilitzar la població en la prevenció i el tractament d’aquesta malaltia, que cada any afecta prop de 15 milions de persones arreu del món. El terme ictus refereix a disfunció d’una part de l’encèfal que apareix a conseqüència d’un trastorn de la circulació sanguínia cerebral i globalment es classifiquen entre hemorràgics i isquèmics. Sant Pau destaca pel seu circuit d’Urgències en el tractament de l’ictus i la Comissió multidisciplinària d’Ictus enfocada a la millora dels circuits del tractament i diagnòstic d’aquesta malaltia.

El circuit d’Urgències a Sant Pau en el tractament de l’ictus

A Catalunya hi ha una xarxa de 23 hospitals públics que diagnostiquen i tracten aquesta malaltia en la seva fase aguda. El tractament varia segons es tracti d'un ictus isquèmic o hemorràgic. En el cas de l'ictus isquèmic, el tractament durant les primeres hores pot canviar dramàticament el pronòstic. Aquest es basa en l’administració d’un fàrmac fibrinolític (orientat a la destrucció del trombe)  i en alguns casos més complexes amb oclusions més grans, es realitza un procediment endovascular amb catèter. Aquest últim procediment només el poden realitzar professionals molt ben entrenats en hospitals d’alta especialització, com és el cas de Sant Pau.

El 2020 la Societat Europea d’Ictus (European Stroke Organization) va atorgar l’acreditació de centre d’alta complexitat en ictus a sis hospitals catalans, entre els quals es troba Sant Pau. L’Hospital també compta amb la certificació Stroke Center i el reconeixement Gold Certificate de la mateixa societat.

L’Hospital de Sant Pau, com a centre d’alta complexitat en ictus compta amb un equip d’especialistes format per professionals de Neurologia, Urgències, Anestèsia, neuroradiologia, radiologia intervencionista, infermeria quirúrgica, infermeria d’Urgències, trasllats i l’estreta col·laboració amb el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Sant Pau és un centre del sistema de salut públic de Catalunya  que participa en el codi ictus.

Comissió multidisciplinària d’Ictus

Per tal de millorar els circuits del tractament i diagnòstic de l’ictus, sabent que en aquesta patologia és primordial  o perdre temps (#TempsPrecios), l’Hospital de Sant Pau va crear la Comissió multidisciplinària de l'Ictus per tal que els professionals de les diverses especialitats i camps del tractament, inclosos els estaments no assistencials, avaluessin els casos un a un i proposessin accions de millora que més tard es posen en pràctica en casos reals.

Les propostes de millora de la comissió i l’aplicació de les mateixes ha permès un important avenç en la rapidesa en què s’administren els tractaments, convertint-se en un dels hospitals amb millors temps de resposta, millors resultats clínics i amb menys mortalitat de tot Catalunya.

Aquestes millores en el tractament de l’ictus, fruit d’una metodologia extreta del món empresarial i aplicada a l’assistència, han comportat altres avenços com un protocol compartit de derivació de pacients amb ictus agut provinents del Sistema de Salut d’Andorra que té com a objectiu que aquests pacients siguin transportats en helicòpter per ser tractats a Sant Pau, o la participació de Sant Pau en el Codi ictus Pediàtric.

Metodologia de la Comissió multidisciplinària d’Ictus

Des de la seva creació l'any 2016 la Comissió ha aplicat una metodologia de treball basada en la seqüència PDSA (Plan-Do-Study-Act). Es tracta d'una seqüència de 4 passos que permet la milloria ràpida de processos complexos i que s'ha aplicat tant en l'àmbit empresarial com en l'àmbit educatiu i de la Salut. Es basa a planificar un canvi o una millora en un procés (Plan), executar-lo (Do), analitzar com ha funcionat comparant diferents indicadors de qualitat abans i després d'implementar el canvi (Study) i segons aquesta anàlisi proposar noves mesures per continuar millorant (Act).

La recerca sobre l’ictus a Sant Pau

Sant Pau té dos grups de Recerca que treballen per conèixer millor l’ictus. Aquests són el Grup de Recerca en Malaltia Vascular Cerebral i el Grup de Recerca en Farmacogenòmica i Genètica Neurovascular.

El Grup de recerca Malaltia Vascular Cerebral, liderat pel Dr. Joan Martí Fàbregas compta amb un equip interdisciplinari format per 7 neuròlegs i professionals de l'àmbit de l'infermeria i bioquímica. La recerca és fonamentalment de base clínica però també traslacional, i a banda dels projectes interns col·labora amb diversos estudis multicèntrics d'àmbit nacional i internacional.

El grup treballa en diverses línies de recerca que aborden l’ictus des de molts angles. Per exemple, el grup lidera estudis sobre hemorràgia intracerebral incloent-hi propostes de prevenció de l’hemorràgia amb anticoagulants; prevenció, pronòstic i tractament dels hematomes cerebrals; revisió i estudi de la classificació etiològica; i direcció de registres multicèntrics. Altres línies de recerca aprofundeixen en el tractament a la fase aguda d’un ictus isquèmic, centrats en els riscos i beneficis de teràpies de reperfusió. Per exemple, actualment està liderant un assaig clínic sobre el control de la pressió arterial després de la trombectomia mecànica. També es fa recerca sobre marcadors de predicció del risc i de l’evolució de l’ictus. En aquest sentit, estudien, per exemple, el paper de les estatines en l’ictus isquèmic i hemorràgic, la vulnerabilitat de la placa ateroscleròtica com a marcador de recurrència isquèmica precoç o l’aplicació de nous mètodes d’òptica aplicada per a la monitorització no invasiva de flux cerebral. Per últim, el grup també està duent a terme estudis sobre COVID-19 i ictus i participa en nombrosos assaigs clínics.

El Grup de Recerca en Farmacogenòmica i Genètica Neurovascular, liderat pel Dr. Israel Fernández, enfoca la seva investigació en els estudis genètics i epigenètics de l’ictus.  El  Grup participa en diversos consorcis internacionals i coordina un consorci estatal sobre el mateix tema que engloba el treball d’uns 15 hospitals i centres de recerca de l’Estat. A més, el Dr. Israel Fernández ha estat nomenat recentment president de l’International Stroke Genetics Consortium. La seva recerca adreça diferents línies d’investigació, com l’anàlisi dels factors de risc genètic associats a l’ictus o la definició dels factors genètics que poden estar relacionats amb l’evolució dels pacients després d’haver-lo patit. També tenen diversos projectes en el vessant farmacogenètic, és a dir sobre fàrmacs que s’utilitzen per prevenir l’ictus o per millorar la resposta dels pacients. L’equip està investigant si hi ha factors de risc genètic associats a l’evolució d’aquests pacients després de l’administració d’aquests fàrmacs i d’altra banda s’investiga sobre els factors genètics que predisposen a una resposta als fàrmacs que serveixen per prevenir l’aparició d’altres ictus en el mateix pacient.