Ruta de navegació

Actualitat

null ditacio de lENACAnatomia Patologica obte lacre

Actualitat
08/11/2021
Anatomia Patològica de Sant Pau obté l’acreditació de l’ENAC per a l'estudi histopatològic de biòpsies de patologia tumoral primària d'os i parts toves

L’equip de diagnòstic d'os i parts toves, del Servei d'Anatomia Patològica de Sant Pau, ha obtingut recentment l'acreditació de l’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) segons la norma UNE-EN ISO 15189 per a l'estudi histopatològic de biòpsies de patologia tumoral primària d'os i parts toves, convertint-se així en el primer d'Espanya a poder oferir aquest servei diagnòstic de manera acreditada.

 

L'Hospital Sant Pau, centre de referència nacional per al diagnòstic i tractament de les lesions malignes d'os i parts toves, ha acreditat totes les etapes per a arribar a l'estudi microscòpic, la qual cosa inclou tècniques complementàries com a immunohistoquímica, hibridació in situ amb sondes fluorescents (FISH) i anàlisis de mutacions genètiques per PCR/seqüenciació Sanger. En paraules del Dr. Enrique Lerma, director del Servei d'Anatomia Patològica de Sant Pau, “volem assegurar-nos que totes les biòpsies i citologies de les lesions tumorals d'os i parts toves siguin processades adequadament al llarg de les nombroses fases del procés de diagnòstic anatomopatològic: des de l'obtenció de la mostra en el pacient, la seva recepció en el Servei i tots els passos intermedis que es realitzen de manera sistemàtica en el Servei, incloent-hi l'edició final dels informes, perquè aquests siguin clars i complets”.

L'estudi de les biòpsies d'os i parts toves (teixit gras, muscular, tendons, vasos sanguinis, nervis i teixits profunds de la pell), juntament amb la integració de les dades clíniques i radiològiques, permet el diagnòstic definitiu del tumor i és d'utilitat per al tractament i pronòstic del pacient. “Per a acreditar-nos -assegura el Dr. Lerma- “hem hagut d’aprendre a fer el nostre treball de forma més sistemàtica para el diagnòstic d'os i parts toves". Això ha suposat una modificació de la manera d'entendre el nostre treball que, tant conscientment com inconscientment, intentarem aplicar per al diagnòstic de les altres malalties. Els pacients tindran la seguretat que el diagnòstic és el millor segons els coneixements científics de cada moment”.

En obtenir l'acreditació, després d'haver superat el rigorós procés d'avaluació establert per ENAC, el Servei d'Anatomia Patològica de Sant Pau ha demostrat la seva competència tècnica per a l'estudi histopatològic de biòpsies d'os i parts toves, garantint amb això la fiabilitat dels resultats emesos. D'aquesta manera, els professionals sanitaris de l'hospital poden tenir la seguretat que les seves decisions clíniques estan basades en informació fiable, augmentant la qualitat diagnòstica i minimitzant els riscos en la seguretat del pacient.