Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau ha posat en marxa una sala dintervencionisme hibrida dultima generacio

Actualitat
16/05/2021
Sant Pau ha posat en marxa una sala d’intervencionisme híbrida d’última generació

L’Hospital de Sant Pau ha posat en marxa una sala d’intervencionisme híbrida d’última generació que permetrà realitzar intervencions cardíaques de diferent complexitat, una sala de visionat i transmissió que facilita la docència dels mètodes d’implant de dispositius i altres intervencions a altres centres, i a estudiants avançats que volen millorar les seves tècniques en aquest tipus d’intervencions. Aquest equipament ha estat possible gràcies a la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, que ha donat l’import per l’equipament tecnològic de la sala, i la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que ha sufragat la despesa de l’adequació d’aquest espai.

La incorporació de nous equipaments té dos pilars principals:

Equipament d’una sala d’intervencionisme híbrida d’última generació que està dotada d’una solució per cardiologia intervencionista mitjançant un sistema d’imatge radiològic d’altes prestacions, un sistema de circulació sanguini extracorpori, un ecògraf pel seguiment dels procediments i d’un equip d’anestèsia, entre d’altres, que permeten realitzar intervencions d’alta complexitat.

Equipament d’una sala de visionat i transmissió que facilita la docència a d’altres centres a altres centres, sobretot a hospitals comarcals, hospitals de Llatinoamèrica, i a estudiants avançats que volen millorar les seves tècniques.

Els nous equipaments de Sant Pau permetran incorporar la darrera tecnologia i els més avançats sistemes de comunicació dins i fora de l’Hospital que seran clau per millorar la relació amb l’atenció primària i donarà un fort impuls a la formació d’especialistes en la implantació de dispositius cardíacs, com els marcapassos i els desfibril·ladors.

Les millores introduïdes a Sant Pau en l’atenció dels pacients implantats no només consisteix a implementar les noves tecnologies a l’assistència, en aquest cas en el Servei de Cardiologia, sinó que augmenta la freqüència del control clínic dels pacients i la seva seguretat.

Aquests eren i són els objectius del projecte europeu RITMOCORE, un projecte innovador coordinat per AQuAS (Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya) amb la participació de l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital Universitari de Bellvitge.