Ruta de navegació

Actualitat

null Barem definitiu i assignacio provisional places

Actualitat
15/09/2023
Publicació barem definitiu i assignació provisional de places - convocatòries de desembre 2022, amb proves tècniques associades

Avui, dia 15 de setembre, us informem de la publicació del càlcul definitiu del barem i assignació provisional de places associades a les convocatòries publicades el 30 de desembre de 2022 que tenen associada una prova tècnica.        

El llistat de la publicació conté les dades anonimitzades amb la corresponent puntuació definitiva del barem per codi de DLT i per codi de la convocatòria.

La informació es podrà consultar des de la pàgina web de l’hospital utilitzant el número d’identificació personal de les convocatòries (format per 4 o 5 dígits) del que ja disposa cada candidat/a.

L’assignació de places s’ha fet seguint l’article 14 del conveni col·lectiu.

Des del dia 15 al 29 de setembre de 2023, ambdós inclosos, s’obre el termini de 15 dies naturals perquè el personal assignat que decideixi renunciar a la plaça ho informi.

El personal candidat rebrà una notificació per correu electrònic informant de l’adjudicació provisional del lloc convocat.

En cas de renúncia, s’haurà d’enviar un correu electrònic a convocatories@santpau.cat manifestant la seva voluntat de renúncia segons el model normalitzat, que trobarà al web,  especificant expressament:

  1. Si vol que se li assigni un altre lloc convocat d’acord amb la següent preferència escollida.

  1. Si NO vol que se li assigni cap lloc convocat.

En el cas b), si en la sol·licitud d’inscripció es va indicar que estava interessat/da en els llocs resultants, continuarà tenint l’opció de continuar en el procés realitzant la sol·licitud de participar en els llocs resultants quan aquests s’ofereixin.

En cas d’acceptació, no cal enviar cap correu ni fer cap comunicació al respecte.

Seguidament, transcorregut aquest període i rebudes les renúncies, que implicaran que s’hagi de tornar a fer l’adjudicació de llocs a tots els candidats,  es farà una nova notificació per correu electrònic informant de l’adjudicació definitiva del lloc convocat.

Davant de qualsevol consulta, no dubteu a escriure’ns un correu electrònic a l’adreça convocatories@santpau.cat