Ruta de navegació

Actualitat

null Dia de la Dona 2023

Actualitat
07/03/2023
Dia de la Dona 2023

Sant Pau se suma a les celebracions del Dia de la Dona amb una plantilla majoritàriament femenina: 3.286 dones d’un total de 4.586 professionals, i ho fa amb el propòsit de garantir la igualtat de gènere en tots els seus àmbits de treball. Un propòsit que ve reforçat pel II Pla d’Igualtat i pel fet de ser un dels primers centres catalans en aplicar la perspectiva de gènere en la salut.

 

Un Hospital amb perspectiva de gènere vol dir...

En els últims anys s’ha generat una evidència creixent sobre les diferències de sexe en la bioquímica i la fisiologia dels òrgans. També existeixen diferències de sexe i gènere en la presentació i el pronòstic de diverses malalties. La subestimació d’aquestes diferències biològiques i també de les diferències socials/culturals entre homes i dones genera iniquitats en l’assistència sanitària.

La igualtat de gènere és una de les polítiques bàsiques de la Unió Europea que ha incorporat també el Departament de Salut del nostre país. És una dimensió determinant en l'assistència sanitària, perquè afecta tant les necessitats de salut com l’experiència dels pacients i la satisfacció del personal sanitari. Tenir en compte el gènere en l'entorn hospitalari significa millorar la qualitat de l'atenció que reben els usuaris, promoure l'equitat i contribuir a un sistema sanitari i de recerca més inclusiu i eficient.

És per això que cada una de les sis prioritats de l’Estratègia Sant Pau 2030 té una dimensió de gènere, i cap d’elles s’entendria sense un entorn hospitalari sensible a la igualtat. La prioritat immediata d’una estratègia de gènere és la supressió dels diferents tipus de biaix que persisteixen en tots els sistemes sanitaris. Són biaixos de gènere inacceptables en el diagnòstic, el tractament i la recerca: per exemple, una dona té moltes més probabilitats que un home de ser diagnosticada erròniament amb depressió, i menys probabilitats de rebre el tractament adequat quan té una cardiopatia; la recerca en endometriosi, la malaltia ginecològica més freqüent que afecta el 10% de les dones en edat fèrtil, encara avui està extraordinàriament infrafinançada. Només aplicant els coneixements existents sobre les diferències en els processos de malaltia, factors de risc, processos diagnòstics, proves complementàries i tractaments en funció del sexe i el gènere es pot oferir una atenció personalitzada als pacients.

 “Tal com reflecteix el Pla Estratègic de Sant Pau 2030, es tracta d’oferir a la nostra comunitat una medicina personalitzada que tingui en compte tots els factors de risc individuals que incloguin el sexe i la dimensió sociocultural del gènere. Només així aconseguirem realitzar una medicina en el marc de l’excel·lència per ambdós sexes i per tot tipus de gèneres”, afirma la Dra. M. Antònia Mangues, directora del Servei de Farmàcia i presidenta de la Comissió de Salut i Gènere de Sant Pau.

  

Comissió de Salut i Gènere

Sant Pau és un dels primers centres catalans en aplicar la perspectiva de gènere a la salut. El març de 2022 va crear una Comissió de Salut i Gènere, amb la idea d’impactar en l’assistència, la recerca i la docència, i que reforça la seva posició com a centre punter en aquest àmbit responent a les necessitats dels pacients i la societat.

La Comissió està integrada per un equip multidisciplinari de 20 professionals procedents de diferents àmbits i serveis de l’Hospital i la Fundació Puigvert que treballen amb l’objectiu de tenir sempre en compte la influència del gènere en el diagnòstic, el tractament i l'evolució de cada malalt, sobretot en un Hospital terciari i d'alta complexitat.

La implementació de la Comissió de Salut i Gènere a l’Hospital de Sant Pau “és clau i necessària en el context actual de canvi de perspectiva en salut, per generar nous coneixements, reforçar la qualitat i la competitivitat de la innovació científica i aconseguir que el coneixement i l’experiència millorin l’atenció sanitària a dones, homes, nens i nenes i persones de gènere divers”, explica la Dra. Elisa Llurba, directora del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i membre de la Comissió.

 

 

Entre les accions més importants des de la seva creació:

+ Jornada “Entre Dones” (jornada participativa de salut de la dona). Celebrada els dies 20 i 21 de maig de 2022. Una jornada centrada en tres objectius: primer, informar i conscienciar de la importància d’un estil de vida que afavoreixi la salut integral aplicant la perspectiva de gènere; segon, compartir punts de vista entre pacients, professionals de la salut i societat sobre salut de la dona; i, tercer, contribuir a la recerca, de manera que tots els recursos recaptats en aquesta jornada es destinen a projectes de la Comissió de Salut i Gènere centrats a avançar en la perspectiva de gènere aplicada a la salut.

+ Diferents membres de la comissió han participat en Jornades del Consorci de Salut i Social de Catalunya i del Departament de Salut.

+ Premi Impulsa per un projecte amb perspectiva de gènere. El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de Sant Pau ha rebut el segon premi dels guardons CSC Impulsa que van organitzar, en primera edició, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en col·laboració amb Roche Farma. El projecte premiat de Sant Pau, “TRANSFORM”, sorgeix directament de les recomanacions creades juntament amb les dones participants de la investigació. Es tracta de desenvolupar un model innovador d'abordatge integral de l'endometriosi, que inclogui no només l'esfera estrictament ginecològica, sinó d’altres com la física i la psicològica.

+ S’han creat grups de treball: d’assistència, recerca, docència, comunicació i direcció de persones. Per impactar en els diferents àmbits que són pilars d’un hospital terciari.

En l’àmbit de l’Assistència, alineats amb el Pla Estratègic, es vol oferir a la població una medicina personalitzada que tingui en compte tots els factors que influeixen en la seva salut, incloent-hi la perspectiva de gènere de manera transversal. En el de la Docència, a mig-llarg termini: Dissenyar una estructura organitzativa participada per la Comissió docent de pregrau, la Comissió de formació especialitzada, la Comissió de formació continuada i el Comissió de Salut i Gènere, sota la tutela de les direccions corresponents que modifiqui els continguts docents incorporant les diferències existents en les patologies en funció del sexe i el gènere per tal de augmentar la qualitat assistencial. I en el de la Recerca: Aconseguir els resultats de recerca més útils per la societat, augmentant la qualitat i validesa dels projectes, incorporant la perspectiva de gènere en totes les etapes de la investigació. En matèria de recerca, els principis de la igualtat ja estan definits: internacionalment en la Athena SWAN Charter, i a Catalunya en la Carta d’Hipàtia d’Alexandria de 2019. L’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Institut d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau) van signar la Carta de Compromís per la Igualtat de Gènere a la Recerca, comprometent-se a complir els 12 principis de la carta d’Hipàtia d’Alexandria.

 

Sant Pau en xifres

El 72% dels professionals que treballen a Sant Pau són dones: metgesses, infermeres, farmacèutiques, auxiliars d’infermeria, tècniques de laboratori o radiologia, administratives... la presència femenina és majoritària a l’Hospital en gairebé tots els equips.

El 58% dels facultatius són dones i, en el cas d’Infermeria els números són aclaparadors: de 1.454 només 236 llocs els ocupen homes, el 85% d’Infermeria s’escriu en femení. També passa en el cas de les TCA, que sumen 673 dones davant 103 homes que fan aquesta tasca. Si mirem però les tècniques de grau superior que treballen a laboratoris o radiologia, també trobem dades significatives: de 190 professionals, 130 són dones, un 68’5%. Dades que no disten massa de sectors com el d’administració, on el 77% també ho són. En canvi, hi ha més presència masculina entre zeladors, informàtics i personal de manteniment i obres.

 

El II Pla d’Igualtat

El II Pla d’igualtat, vigent fins al 2024, es va començar a dissenyar l’any 2019 amb la participació de professionals de Sant Pau en diversos grups de treball. La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (FGSHSCSP) disposa, des de 2010, d’un Pla d’igualtat i d’una Comissió d’Igualtat que han permès a la institució avançar en polítiques encaminades a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la conciliació de la vida personal i laboral, el foment de pràctiques per a la no-discriminació i les iniciatives encaminades a la integració de col·lectius amb dificultats.