Ruta de navegació

Estades formatives

Sant Pau Docent Estades formatives
Sant Pau Docent
Estades formatives

Regulades pel Ministeri (estrangers):

Afecten a especialistes i residents que desenvolupen la seva activitat professional a l’estranger i han de ser autoritzades pel Ministeri de Sanitat Espanyol. Aquesta autorització es concedeix únicament a professionals en actiu i té una durada màxima de sis mesos, prorrogables excepcionalment a sis mesos més.  Han d'entrar a la web del ministeri de sanitat (www.mscbs.gob.es), abans de fer cap gestió, per obtenir informació detallada i actualitzada sobre la normativa que regula aquestes estades i sobre quins tràmits haurà de fer.

Per a consultar la disponibilitat dels nostres Serveis contactin si us plau amb: estanciasformativas@santpau.cat

 

Altres estades

  • En el cas de metges o altres professions sanitàries diferents a infermeria, l’Hospital recomana que es posin en contacte a traves del correu: docencia@santpau.cat, i l’Hospital els comunicarà si hi ha places disponibles i els tràmits que ha de realitzar.
  • Infermeria: aquelles institucions que estiguin interessades en realitzar estades formatives o visites per a professionals d’infermeria i/o estudiants, s’han de posar en contacte via mail a l’adreça docenciainfermera@santpau.cat i els informaran dels tràmits a realitzar.

HOSSPAU Menu

Oferta formativa de grau i postgrau