Ruta de navegació

Estades formatives

Estades formatives

 

Estades formatives regulades pel Ministeri (estrangers)

Afecten a tots els professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat a l’estranger i han de ser autoritzades pel Ministeri de Sanitat espanyol. Aquesta autorització es concedeix únicament a professionals en actiu i té una durada màxima de sis mesos, prorrogables excepcionalment a sis mesos més. És necessari entrar a la web del Ministeri de Sanitat (www.mscbs.gob.es) abans de fer cap gestió per obtenir informació detallada i actualitzada sobre la normativa que regula aquestes estades i sobre quins tràmits hauran de fer.

Per consultar la disponibilitat dels nostres serveis contacteu si us plau amb: estanciasformativas@santpau.cat

Estades formatives de professionals de l’Estat espanyol

Amb la finalitat de promoure la formació de professionals d’altres àmbits d’atenció externs a l’Hospital, es facilita i s’accepten períodes formatius de diferent índole per part de professionals i entitats que vulguin compartir i formar-se a la nostra institució.

Es contempla l’assistència a l'Hospital durant períodes de temps limitats i amb programes individualitzats de formació de professionals relacionats amb l’àmbit competencial.

Les estades seran només observacionals, no tindran vinculació laboral i no serviran com a tal per homologar ni obtenir cap títol oficial. Tindran un temps limitat, subjecte a disponibilitat de la capacitat docent en el període sol·licitat.

• En el cas de metges o altres professions sanitàries diferents d’infermeria, l’Hospital recomana que es posin en contacte a traves del correu: docencia@santpau.cat

• En el cas d’infermeres de l’Hospital es recomana que es posin en contacte a través del correu: docenciainfermera@santpau.cat

Visites

Es contempla la possibilitat de sol·licitar una visita a l'Hospital, durant unes hores i amb objectius individualitzats, de professionals relacionats amb l’àmbit d’interès.

Contacta amb nosaltres a través del correu electrònic: campusaprenentatge@santpau.cat