Ruta de navegació

Sol·licitar documentacio historia clinica

Sol·licitar documentació d’història clínica
Sol·licitar documentació d’història clínica

Pot demanar còpia de documents clínics de la vostra història clínica i/o sol·licitar un informe mèdic resum de l’estat de salut. 

Si es tracta d’obtenir una còpia d’informes i/o resultats de proves pot consultar les més rellevants de forma àgil a La Meva Salut.

Li recomanem veure l’apartat de preguntes freqüents.

Com demanar la documentació

Presencialment
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.15 h
Punt d’informació entrada principal pel carrer Sant Quintí

Cal adjuntar document acreditatiu. Veure apartat de preguntes freqüents

Per correu electrònic
Missatge a historiaclinica@santpau.cat
Cal adjuntar document acreditatiu. Veure apartat de preguntes freqüents

Per telèfon
De dilluns a divendres de 9 a 11 h
Telèfon 935 565 819
 

Com rebre la documentació

Presencialment
De dilluns a divendres de 9 a 20 h

Punt d’informació entrada principal pel carrer Sant Quintí 
(imprescindible aportar acreditacions)

Per correu postal
Al domicili del pacient que consti a la història clínica

Per correu electrònic
A l’adreça electrònica que ens indiqui el sol·licitant acreditat prèviament

La Meva Salut
Al portal de La Meva Salut teniu accés a tots el informes clínics i als resultats de proves més rellevants.