Cartera de Serveis d'Urgències

Cartera de Serveis

Atenció per Processos

 • Atenció a tots els processos mèdics i quirúrgics, inclosos aquells que requereixen d’intervenció d’equips multidisciplinaris i/o terciaris com ara cirurgia, traumatologia, otorinolaringologia, cirurgia plàstica, cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca i vascular.
 • Atenció al pacient fràgil,  emmarcat en el programa  d'Atenció a la Fragilitat del Servei d'Urgències
 • Atenció a la parada cardiorespiratòria, al politraumatitzat i a la emergència vital.
  • Atenció al pacient pediàtric i nounat.
  • Atenció a la patologia ginecològica urgent.
  • Atenció a la patologia obstètrica.
  • Atenció al part i puerperi immediat.
  • Atenció al pacient amb patologia psiquiàtrica.
  • Centre de referència:
 • CODI IAM (CTI).
 • CODI ICTUS (CTI).
 • CODI PPT (CAT3).
 • CODI SÈPSI (SEP-2b).

Procediments de observació i control

 • Mesura i monitorització de constats vitals, temperatura freqüència cardíaca i respiratòria i pressió arterial.
 • Monitorització de l’electrocardiograma i de la pulsioximetria de forma continua.
 • Monitorització de la diüresi, de fluïts i secrecions.
 • Monitorització signes específics, dolor, nivell consciència, de mobilitat motora.
 • Protocol d’administració de fàrmacs .
 • Els descrits anteriorment en relació a la patologia obstètrica.

Procediments de diagnòstic i tractament

 • Accés venós central i perifèric.
 • Accés arterial.
 • Sondatge vesical i gàstric.
 • Sistemes de perfusió continua.
 • Maniobres de RCP.
 • Toracocentesi, paracentesi.
 • Aspiració de secrecions.
 • Els descrits anteriorment en relació a la patologia ginecològica i obstètrica.
 • Angioplàstia primària i de rescat.
 • Fibrinòlisi intravenosa en la malaltia tromboembòlica i en l’ictus.
 • Trombectomia de l’ictus.
 • Ressonància magnètica i estudis de perfussió.
 • Ecodoppler vascular.

Procediments diagnòstics

 • Urgències generals.
 • Urgències de ginecologia i obstetrícia.
 • Radiologia.
 • Laboratori.
 • Microbiologia.

Procediments terapèutics

 • Quirúrgics
 • No quirúrgics

 

Veure Cartera de Serveis del Servei d'Urgències

 

HOSSPAU Menu

Contacte Urgències

Contacte
Ubicació

Bloc E, planta -1

Bloc D, plantes -1 i 0

Contacte

Secretaria Urgències i Coordinació de Trasplantaments

Correu electrònic:

urgencies@santpau.cat

coordinaciotrasplantament@santpau.cat

Telèfon: 93 553 75 68