NOTÍCIES

null El servei posa en marxa uns Tallers per a Cuidadors de persones fràgils

NOTÍCIES
24/01/2024
El servei posa en marxa uns Tallers per a Cuidadors de persones fràgils

HOSSPAU Menu

Actualitat

Contacte Urgències

Contacte
Ubicació

Bloc E, planta -1

Bloc D, plantes -1 i 0

Contacte

Secretaria Urgències i Coordinació de Trasplantaments

Correu electrònic:

urgencies@santpau.cat

coordinaciotrasplantament@santpau.cat

Telèfon: 93 553 75 68