Ruta de navegació

Autorització de drets d’imatges

Autorització de drets d’imatges

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb CIF G59780494 i direcció al C/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona, l’informa que durant l'acte es realitzaran fotografies i vídeos que poden arribar a ser publicats en xarxes socials, pàgines web i altres mitjans/canals de comunicació interna i externa de Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (responsable del tractament). La base jurídica per aquest tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

La finalitat d’aquestes imatges és difondre l’activitat de l’Hospital, en la que vostè hi està relacionat/da, a través d’un reportatge realitzat per l’Hospital. Aquestes imatges s’empraran per finalitats de premsa, i per les nostres plataformes.

Les seves dades seran conservades durant el període de temps que sigui necessari d’acord amb la finalitat perseguida, sol·liciti la seva supressió, així com durant el temps necessari per complir obligacions legals.

El titular de les dades té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a C/ Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona, o mitjançant sol·licitud per correu electrònic a: dpd@santpau.cat

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat

Autorització per a comunicacions futures

Autorització per a comunicacions futures

La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb CIF G59780494 i direcció al C/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 de Barcelona, l’informa que tractarà aquestes dades per informar-lo d’actes, esdeveniments, últimes notícies i actualitzacions relacionades amb l’Hospital de Sant Pau. La base jurídica per aquest tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

Les seves dades seran conservades durant el període de temps que sigui necessari d’acord amb la finalitat perseguida, sol·liciti la seva supressió, així com durant el temps necessari per complir obligacions legals.

El titular de les dades té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a C/ Sant Antoni Maria Claret, 167, 08025 de Barcelona, o mitjançant sol·licitud per correu electrònic a: dpd@santpau.cat

Així mateix, se l’informa del seu dret a, en cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, presentar una reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. www.apdcat.cat