BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2

TRT-01 TÈCNIC_A RADIOTERÀPIA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TRT-01 TÈCNIC_A RADIOTERÀPIA

TRS-01 TREBALLADOR_A SOCIAL

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TRS-01 TREBALLADOR_A SOCIAL

TPI-02 TÈCNIC_A PLANIFICACIÓ I IMPRESSIÓ 3D (junior)

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TPI-02 TÈCNIC_A PLANIFICACIÓ I IMPRESSIÓ 3D (junior)

TPI-01 TÈCNIC_A PLANIFICACIÓ I IMPRESSIÓ 3D (senior)

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TPI-01 TÈCNIC_A PLANIFICACIÓ I IMPRESSIÓ 3D (senior)

TOE-01 TÈCNIC_A ORGANITZACIÓ ESCOLA PATOLOGIA LLENGUATGE

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TOE-01 TÈCNIC_A ORGANITZACIÓ ESCOLA PATOLOGIA LLENGUATGE

TMR-01 TÈCNIC_A GRAU MIG RRHH

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TMR-01 TÈCNIC_A GRAU MIG RRHH

TLS-01 TÈCNIC_A EN LICITACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TLS-01 TÈCNIC_A EN LICITACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS

TLC-01 TÈCNIC_A LABORATORI C

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TLC-01 TÈCNIC_A LABORATORI C

TLB-01 TÈCNIC_A LABORATORI B

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TLB-01 TÈCNIC_A LABORATORI B

THI-01 TÈCNIC_A IMMUNOHISTOQUÍMICA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
THI-01 TÈCNIC_A IMMUNOHISTOQUÍMICA

THD-01 HELP DESK

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
THD-01 HELP DESK

TGP-05 TÈCNIC_A GESTOR_A PROJECTES COMUNICACIÓ

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TGP-05 TÈCNIC_A GESTOR_A PROJECTES COMUNICACIÓ

TGP-01 TÈCNIC_A GESTOR_A PROJECTES INNOVACIÓ

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TGP-01 TÈCNIC_A GESTOR_A PROJECTES INNOVACIÓ

TFA-01 TÈCNIC_A FARMÀCIA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TFA-01 TÈCNIC_A FARMÀCIA

TEC-01 TÈCNIC_A ECOCARDIOGRAFIA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TEC-01 TÈCNIC_A ECOCARDIOGRAFIA

TDI-01 TÈCNIC_A DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TDI-01 TÈCNIC_A DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

TCAI TÈCNIC_A CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TCAI TÈCNIC_A CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

TAU-01 TÈCNI_A D'AUDIOLOGIA PROTÈSICA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TAU-01 TÈCNI_A D'AUDIOLOGIA PROTÈSICA

TAS-02 TÈCNIC_A ADMIN. SEGURETAT

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TAS-02 TÈCNIC_A ADMIN. SEGURETAT

TAP-01 TÈCNIC_A ANATOMIA PATOLÒGICA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
TAP-01 TÈCNIC_A ANATOMIA PATOLÒGICA

SES-01 SECRETÀRI_A SERVEI

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
SES-01 SECRETÀRI_A SERVEI

SEC-03 SECRETÀRI_A TÈCNIC_A D'AGENDES SAP

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
SEC-03 SECRETÀRI_A TÈCNIC_A D'AGENDES SAP

SAN-01 SANITARIA_A

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
SAN-01 SANITARIA_A

REP-01 REPARTIDOR_A

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
REP-01 REPARTIDOR_A

POD-01 PODÒLEG_A

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
POD-01 PODÒLEG_A

LOP-01 LOGOPEDA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
LOP-01 LOGOPEDA

LLC-01 LLETRAT_DA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
LLC-01 LLETRAT_DA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA

INF-29 LLEVADOR_A

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
INF-29 LLEVADOR_A

FIT-01 FISIOTERÀPIA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
FIT-01 FISIOTERÀPIA

DLTS INF INFERMER_INFERMERA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
DLTS INF INFERMER_INFERMERA

DIN-01 DIETISTES

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
DIN-01 DIETISTES

AUF-01 AUXILIAR FARMÀCIA

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
AUF-01 AUXILIAR FARMÀCIA

AMA-01 AGENT DE MAGATZEM

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
AMA-01 AGENT DE MAGATZEM

ADM-17 ADMINISTRATIU_VA MAGATZEM

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ADM-17 ADMINISTRATIU_VA MAGATZEM

ADM-12 ADMINISTRATIU_VA COMPRES

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ADM-12 ADMINISTRATIU_VA COMPRES

ADM-11 ADMINISTRATIU_VA FACTURACIÓ

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ADM-11 ADMINISTRATIU_VA FACTURACIÓ

ADM-09 ADMINISTRATIU_VA PLANIFICACIÓ

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ADM-09 ADMINISTRATIU_VA PLANIFICACIÓ

ADM-05 ADMINISTRATIU_VA LABORATORI

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ADM-05 ADMINISTRATIU_VA LABORATORI

ADM-04 ADMINISTRATIU_VA GESTIÓ PACIENTS

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ADM-04 ADMINISTRATIU_VA GESTIÓ PACIENTS

ABD-01 ARQUITECTE_A BASE DE DADES

BAREM DEFINITIU CONVOCATÒRIES DESEMBRE 2022 - 2
15/09/2023
ABD-01 ARQUITECTE_A BASE DE DADES