Presentacio foto EPIDEM

Presentacio Epidemiologia

Presentació

El Servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública (SECSP) de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es va constituir a l’any 2000. Des del seu inici, el nostre Servei destaca per l'aplicació del mètode científic per estudiar els problemes de salut o clínics així com la relació entre els diferents factors implicats. Específicament el Servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública és un referent per a:

  • Posar en marxa iniciatives per millorar la pràctica assistencial, tant a nivell de la seva promoció com de la seva avaluació.
  • Donar suport a l'estudi de l'adequació de les pràctiques assistencials.
  • Gestionar directament alguns programes sanitaris d'especial rellevància: Programa de Qualitat, Programa de Seguretat del Pacient, Programa de detecció precoç del càncer de mama, Programa de detecció del càncer colorectal i el Programa de Diagnòstic Ràpid del Càncer.
  • Realitzar i donar suport a la lectura crítica i a l'elaboració de guies de pràctica clínica.
  • Documentar la base científica de les intervencions clíniques i sanitàries, especialment de les més noves.
  • Donar suport metodològic, tècnic i estadístic a les activitats de gestió clínica que impulsin els directors i responsables dels diferents àmbits assistencials.
  • Desenvolupar la investigació aplicada, en epidemiologia clínica i en serveis sanitaris.
  • Incorporar la perspectiva comunitària, preventiva i de salut pública en les iniciatives que abastin diferents nivells assistencials.
  • Potenciar la formació i la docència en l’avaluació crítica dels coneixements.

A més, el SECSP forma part del CIBERESP i del CIBERCV i compta amb la col·laboració de diferents professionals implicats en diversos projectes de l'Institut de Recerca de l'Hospital i del Centre Cochrane Iberoamericà

HOSSPAU Menu

Contacte Epidemiologia

Contacte
Contacte

Servei d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública
Pavelló 18 (planta baixa)
c/ San Antoni M. Claret 167
08025 Barcelona

(adjuntem plànol)

Correu electrònic: epidemiologia@santpau.cat

Secretaria

Telèfon: 93 553 7808 / 7814

Fax: 93 5537809

Correu electrònic: mdiazj@santpau.cat