Formacio Sanitaria Hematologia Clinica

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

Te quatre àrees, les tres Unitats funcionals del Servei d’Hematologia (Diagnòstic Biològic, Clínica, Trombosi i Hemostàsia) i el Banc de Sang i Teixits amb la seva Unitat a Sant Pau i la seva seu central a l’Edifici Duran i Jordà de Barcelona.

Activitats docents de pregrau i postgrau

Tots els facultatius del Servei d’Hematologia participen en la docència pràctica dels alumnes de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB. Els professors vinculats a la Facultat, addicionalment donen classes teòriques, seminaris i participen en docència de postgrau com cursos de doctorat i màsters.

Al Servei d’Hematologia també es fa docència teòrica i pràctica per l' Escola Universitària d’Infermeria de Sant Pau.

Dintre de la formació de postgrau, anualment fan estades al Servei internistes i hematòlegs d’altres països, principalment de Llatinoamèrica. En aquest sentit, el Servei té signat un acord de formació amb la Universitat Autónoma de Nuevo León (Monterrey, Mèxic). 

 

Itinerari Formatiu (Catalá)

Itinerario Formativo (Castellano)
 

Principals àrees de coneixement

Medicina interna, diagnòstic morfològic, immunofenotípic, citogenètica i molecular. Eritropatologia. Trombosi i Hemostàsia (laboratori i clínica). Hematologia clínica. Trasplantament hematopoètic. Quimioteràpia. Diagnosi i tractament de les infeccions i maneig de cures semicrítiques en els immunodeprimits.

Si ets Hematòleg o resident d'Hematologia i vols fer la teva rotació externa amb nosaltres escriu a estanciasformativas@santpau.cat

 

Contacte

Tutors:
Dra. Silvana Saavedra (Hematologìa Clínica): ssaavedra@santpau.cat
Dra. Clara Martínez (Diagnòstic): CmartinezV@santpau.cat
Dra. Marina Carrasco (Hemostàsia): Mcarrasco@santpau.cat
 

 

 

Ubicacio hemato clinica

Contacte
Ubicació

Àrea administrativa:
Bloc A, planta 4.

+34 93 556 5649

+34 93553 7529

Consulta externa:
Planta 1, mòdul 6.

Hospital de Dia i Consulta Preferent:
Planta 0, mòdul 7.

+34 93 556 5860

Hospitalització:
Bloc D, primera planta (D1).

+34 93 553 7406

Hemostàsia i Trombosi:
Bloc A, planta 1, adjacent a Extraccions

+34 93 553 7151

Contacte

Unitat Hematologia Clínica Hematologia_Clinica@santpau.cat

Unitat Diagnòstic Biològic en Hematologia - Laboratori hematologia@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Tractament Anticoagulant Oral tao@santpau.cat

Unitat Hemostàsia - Laboratori hemostasia_lab@santpau.cat
 

Twitter: @hematosantpau  @HemostasiaStPau

 

boto CAR-T

CAR-T
+
UNITAT DE TERÀPIA CAR-T