Ruta de navegació

Arees de recerca

Àrees de recerca
Àrees de recerca
Àrees de recerca

Malalties cardiovasculars

Investiga des de diferents perspectives, ja sigui desenvolupant o provant l’eficàcia de nous biomarcadors, com investigant les bases metabòliques i genètiques de la malaltia, enriquint així el ventall de resultats obtinguts i les possibles aplicacions a curt termini en noves teràpies.

 

Malalties genètiques metabòliques i inflamatòries

Formen part d’aquest grup patologies relacionades amb la nutrició, com la diabetis i l’obesitat, però també una bona part de les malalties hereditàries, les malalties infeccioses com la tuberculosi o la SIDA i les malalties rares.

 

Malalties hematològiques i oncològiquesAquesta àrea està centrada, bàsicament, en la investigació dels carcinomes de cap, coll i colorectals, els limfomes, les hemopaties, els sarcomes, la leucèmia i els càncers de mama, ovari i ORL. Per fer-ho, s’orienta la recerca a diversos camps com la nanomedicina, l’estudi de nous antitumorals o la cerca i identificació de marcadors moleculars predictius.

 

Malalties neurològiques, mentals i envelliment

Els exemples més freqüents i coneguts d’aquestes patologies són l’Alzheimer, el Parkinson i l’autisme, però existeixen altres afectacions com el Huntington, les atàxies o l’esclerosi lateral amiotròfica. La tasca investigadora es complementa amb el suport de Centre d’Investigació del Medicament de Sant Pau, que avalua l’efectivitat de les noves teràpies i fàrmacs en humans.

 

Uronefrologia i cirurgia experimental

La investigació en cirurgia experimental, entesa com a línia autònoma o com a complement d’investigacions, aporta nous punts de vista, tècniques i procediments a l’hora de combatre les malalties. La Fundació Puigvert complementa aquesta àrea aportant l’experiència d’un dels centres de referència d’Espanya en Andrologia, Urologia i Nefrologia.

 

Epidemiologia, Salut Pública i Serveis Sanitaris

Aquesta àrea té com a objectiu final determinar la magnitud i la distribució dels problemes de salut pública i identificar els seus determinants per avaluar l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques públiques i les pràctiques de prevenció, disminuir els riscs als que s’enfronten els pacients i aconseguir una atenció sanitària més segura, fomentant la pràctica mèdica basada en l’evidència i assegurant un ús conscient, explícit i racional en la presa de decisions sobre la cura del malalt.

 

Bases moleculars, genòmiques, cel·lulars i cineticodinàmiques de les malalties i el seu tractament

Aquesta àrea incideix en l’estructura de les proteïnes associades a les malalties neurodegeneratives i els processos inflamatoris, així com l’estudi dels factors d’immunitat innata vinculats als sistemes cancerígens. Aquesta tasca pot ser vital en la comprensió i l’avenç de les malalties del cor, la sang, el sistema nerviós, l’epidemiologia i el càncer.

 

Grups associats

Són aquells grups que encara no han estat acreditats pel Comitè Científic Extern. La seva producció no està inclosa en els càlculs oficials de l’IIB Sant Pau, tot i que la seva tasca investigadora és prou rellevant tenir-la en consideració. 

HOSSPAU Menu

Institut de Recerca de Sant Pau