Ruta de navegació

Preguntes frequents

Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
Preguntes freqüents
Quina acreditació és necessària per a la recollida de la documentació?
 • Per obtenir la documentació demanada cal aportar:
 • El pacient:
 1.  DNI, NIE, passaport o document equivalent vàlid que l’identifiqui.
 • Persona autoritzada pel pacient:
 1. Carta d'autorització o representació signada pel pacient que inclogui el nom complet de la persona autoritzada.
 2. Poders notarials que incloguin representació en l’àmbit de la salut.
 3. DNI o passaport del pacient. Adjuntar fotocòpia
 4. DNI o passaport de la persona autoritzada. Adjuntar fotocòpia.
 • Difunt
 1. Si es disposa, DNI o passaport del difunt. Adjuntar fotocòpia.
 2. DNI o passaport del sol·licitant. Adjuntar fotocòpia.
 3. Documentació acreditativa de la vinculació familiar o de fet. Adjuntar fotocòpia de la vinculació (ex. llibre de família o document de voluntats anticipades).
 • Pacient incapacitat o amb mesures de suport a la capacitat
 1. Document acreditatiu de la representació, mesures de suport o curatela (sentència, poders notarials, etc.)
 2. DNI del sol·licitant. Adjuntar fotocòpia.
 3. DNI del pacient. Adjuntar fotocòpia.
 • Menors de 16 anys
 1. DNI o passaport del sol·licitant. Adjuntar fotocòpia.
 2. DNI o passaport del pacient. Adjuntar fotocòpia.
 3. Llibre de família o document que acrediti la tutela. Adjuntar fotocòpia.
Quan podré disposar de la documentació?

 • Per a informes de seguiment de nova elaboració, en un termini màxim d’un mes. 
  En el cas de duplicat de documentació, en un termini màxim de quinze dies.
Puc demanar un justificant de la documentació demanada?
 • Si necessiteu un justificant de la documentació demanada el podeu sol·licitar de la següent manera:
 • Presencialment    
  De dilluns a divendres de 8.30 a 14.15 h
  Punt d’informació entrada principal pel carrer Sant Quintí 89
           
  Per correu electrònic
  Missatge a historiaclinica@santpau.cat
On puc demanar material biològic i/o dades analítiques?
 • Ha d’omplir els formularis següents i enviar-los per correu electrònica a l’adreça historiaclinica@santpau.cat o lliurar-los presencialment al Punt d’atenció documental (Punt d’informació entrada principal pel carrer Sant Quintí 89).
 1. Sol·licitud entrega material
 2. Autorització sol·licitud recollida