Ruta de navegació

Formacio Sanitaria Especialitzada per infermeria

Formació Sanitària Especialitzada per infermers/es

Sant Pau té una llarga tradició en la formació postgraduada d’especialitats, en concret i dins les especialitats infermeres l’Hospital està acreditat per dur a terme els programes formatius en:

  • Infermeria obstètrica-ginecològica (llevadores): tres places acreditades.
  • Infermeria en salut mental: quatre places acreditades.
  • Infermeria pediàtrica: dues places acreditades.

Com a unitat docent associada està la UD Aceba que desenvolupa la formació especialitzada en Infermeria Familiar i Comunitària, els residents realitzen la rotació específica hospitalària a Sant Pau.


Veure enllaç a Docència