Ruta de navegació

Activitat formativa propia: programa Penelope

Activitat formativa pròpia: programa Penèlope

Penèlope Sant Pau és una oferta de formació infermera de qualitat que s’adapta a les necessitats professionals i socials actuals.

Des d’una perspectiva transversal i humanitzadora. La Direcció Infermera ha dissenyat una oferta de formació centrada en l’àmbit de les cures, des de les tècniques més avançades i específiques fins a les cures necessàries per atendre quotidianament a les persones en un procés de salut concret, en la infància, la maduresa o la vellesa.

Aquesta formació està destinada a diferents col·lectius de professionals  i busca compartir l’expertesa i el coneixement dels professionals de l’Hospital. La metodologia participativa és l’eix de tota la formació, conjuntament amb l’aprenentatge i la reflexió. 

Objectius del programa Penèlope

  • Oferir una formació específica, especialitzada i de qualitat adaptades a les necessitats sorgides de l’entorn professional i social.
  • Dissenyar una oferta de formació centrada en l’àmbit de les cures cobrint el ventall de demanda des de les tècniques més avançades.
  • Potenciar el treball en equip dels professionals i desenvolupar  les seves competències.
  • Compartir el coneixement i l’expertesa dels professionals de l’Hospital de Sant Pau.

 

Informació Cursos Penèlope 

Accés als apunts

Twitter Penelope